KLP

Nytt signalbygg langs Nidelven

Pressemelding   •   jun 19, 2013 16:00 CEST

Prora Eiendom og KLP Eiendom har nå inngått en avtale der KLP Eiendom kjøper eiendommen gjennom overtakelse av 100 prosent av aksjene i Verftsgata 2 AS. 

Etter 10 år med søken for en mulig flytting av Adresseavisen til Trondheim sentrum, ble det Prora Eiendom ved Terje Eriksen som kom opp med løsningen. Selskapet kjøpte i 2012 Verftstomta og er nå i gang med bygging av et nytt mediehus for Adresseavisen på ”beste tomta i by'n”.

Solgt for 565 MNOK
Prora Eiendom og KLP Eiendom har nå inngått en avtale der KLP Eiendom kjøper eiendommen gjennom overtakelse av 100 % av aksjene i Verftsgata 2 AS.  Det nye kontorbygget som Adresseavisen skal flytte inn i, er på totalt 17.496 kvm, herav en parkeringskjeller på 2.200 kvm. Adresseavisen er største leietaker i bygget. KLP Eiendom overtar eiendommen ved ferdigstillelse, antatt andre kvartal 2015. Avtalen priser eiendommen til rundt 565 MNOK ved overtakelse, tilsvarende en netto yield i underkant av 6 %.

- Dette er en helt unik eiendom med førsteklasses beliggenhet rett ut mot Nidelven. Vi ser frem til å samarbeide med Prora Eiendom om et nytt signalbygg på en av byens beste tomter, sier Sigfred Ekle, administrerende direktør i KLP Eiendom Trondheim.

Fra mekanisk verksted til moderne kontorbygg
Eiendommen Verftsgata 2 har tidligere huset Fabrikken ved Nidelven, senere under navnet Trondhjems Mekaniske Verksted. På det meste hadde fabrikken over 400 ansatte. I de senere år har tomten vært benyttet til parkeringsplass.

Prora Eiendom har prosjektert bygget og vil også stå for byggingen. Det er inngått leieavtale med Adresseavisen og Polaris som løper i 15 år på vel 7.000 kvm, som tilsvarer tilnærmet 50 % av arealene i bygget. I 1.etg er det planlagt spennende restaurantkonsepter som vil bli integrert med
uterommet mot Nidelven. I de øvrige etasjer er det forutsatt kontorvirksomhet. Leienivå på resterende areal vil ligge i det øvre sjikt, med leiepris fra kr. 2.000 – 2.400 pr kvm.

Bygget har blitt oppgradert av Prora Eiendom i samråd med Adresseavisen og blir levert i energiklasse A, bygd etter passivhusstandard, og blir høyst sannsynlig verifisert med “BREEAM Very Good”. Dette er i tråd med KLP Eiendoms policy som har ambisiøse mål hva angår miljøvennlige bygg. Bygget vil totalt ha 6 etasjer rett ut mot Nidelven og vil få en moderne utforming med høye tekniske kvaliteter. Bygget er tegnet av ARC arkitekter.

- Vi gleder oss veldig til å starte byggingen på Verftsgata 2 i samarbeid med KLP Eiendom, sier daglig leder Roger Eriksen i Prora Eiendom.

Hele området vil etter dette få et betydelig løft, deriblant gjennom en sammenhengende elvepromenade helt fra Solsiden, under Bakke bro og langs Rica Bakklandet Hotel.

KLP Eiendom forvalter eiendom med en markedsverdi på over 33 milliarder kroner og er en av Norges største aktører innen forvaltning, drift og utvikling av eiendom. KLP Eiendom ønsker å øke sin eksponering i Trondheim og vil etter dette kjøpet ha eiendomsverdier for til sammen 3.5 milliarder
kroner.

North Bridge v/ Kjetil Grønskag kjøpte Verftsgata 2 av Øystein Syltern i 2006. North Bridge var i dialog med flere potensielle leietakere, herav Adresseavisen, men fikk ikke realisert prosjektet. De valgte derfor å selge eiendommen våren 2012. Prora Eiendom fikk tilslaget på Verftstomta for 92 MNOK etter budrunde med andre store aktører/livselskaper. Transaksjonen ble gjennomført 1.9.2012.


For mer informasjon kan du kontakte:
Sigfred Ekle, adm.dir KLP Eiendom Trondheim, tlf 95036505
Terje Eriksen, prosjektutvikler leder Prora Eiendom, tlf 97748000