Miljøverndepartementet

Nytt vernestyre for Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder

Pressemelding   •   nov 15, 2010 17:17 CET

Miljøverndepartementet oppnevner i dag verneområdestyre som skal forvalte Flekkefjord landskapsvernområde og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde i Vest-Agder fylke.

Dette er et ledd i innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Kommunene og fylkeskommunen får gjennom deltagelse i verneområdestyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

- Det er svært gledelig at de aktuelle kommuner og Vest-Agder fylkeskommune vil påta seg ansvaret med å ivareta de unike naturverdiene i Flekkefjord landskapsvernområde og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. Verneområdestyret får et stort ansvar på vegne av hele nasjonen for å forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Oppnevnelse av verneområdestyret skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser.

Verneområdestyret for Flekkefjord landskapsvernområde og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde vil bestå av Reidar Gausdal fra Flekkefjord kommune, Grete Kvelland Skaara fra Kristiansand kommune, Alf Gottfred Møll fra Mandal kommune, Helge Andresen fra Søgne kommune og Anne Ma Timenes fra Vest-Agder fylkeskommune.

Verneområdestyret skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i de to landskapsvernområdene sikres for kommende generasjoner.

Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneområder ellers i landet oppnevnes nå fortløpende.