Velferdsetaten

Nyvinning for unge voksne i de åpne rusmiljøene

Pressemelding   •   mai 23, 2016 14:28 CEST

Det er behov for en ekstra innsats slik at færre unge blir værende i alvorlig rusavhengighet. Nå går Oslo kommune og Kirkens Bymisjon sammen for å skape aktiviteter som gir retning og mening for unge voksne i de åpne rusmiljøene.

Uteseksjonen i Velferdsetaten driver nyvinningen RADIUS, som er et alternativt til de etablerte tilbudene. Da vi i 2013 kartla det åpne rusmiljøet i Oslo var det tydelig at denne gruppen, de unge i det åpne rusmiljøet, falt mellom to stoler. Samtidig viste de selv at de ønsket hjelp og at de har vilje og drømmer om å få orden på livene sine.

Gjennom RADIUS velger de unge en aktivitet, som de får mentor til. De ti som er med har valgt vidt forskjellige grener, og aktivitetene spenner fra hip-hop til permakultur.

Gjennom at deltakerne selv styrer og tar ansvar for mestring av aktivitetene, skal de på kortere sikt medvirke til egen mestring og sosiale ferdigheter i rusfrie miljø.

Et av funnene fra 2013-kartleggingen var at de unge voksne i de åpne rusmiljøene ønsket aktiviteter for å skape meningsfylte hverdager. Og krav til rusfrihet kunne gjøre dette vanskeligere. Derfor stiller vi ikke krav om det, men på lengre sikt er målet de unge minsker rusbruken eller blir rusfrie. 

Det får vi til gjennom at de styrker sin sosiale kompetanse, kommunikasjonsevner og selvfølelse, samt den fysiske og psykiske helsen.

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår til de innbyggerne i Oslo som trenger det mest.