Octaga AS

Octaga 3D i Statsbyggs nye ECM og samhandlingsportal

Pressemelding   •   okt 20, 2010 11:09 CEST

I Statsbyggs nye samhandlings- og dokumenthåndteringsløsning vil store bygningsmodeller være tilgjengelig med Octaga Enterprise 3D visualisering!

Den nye samhandlings- og dokumenthåndteringsløsningen som skal bidra til å gjøre Statsbyggs tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning mer effektiv, vil bli integrert med digitale 3D-bygningsinformasjonsmodeller (3D BIM). Octagas nye 3D BIM system, Octaga Enterprise, benyttes i det pågående akseptanseprosjektet som gjennomføres av Steria, Statsbygg og Octaga. Octaga Enterprise for BIM vil bli sømløst integrert med løsningen som er basert på Microsoft SharePoint 2010 og EMC Documentum. 

”Når 3D-bygningsmodeller blir integrert og knyttet til annen relevant dokumentasjon gjennom et effektivt 3D visualiseringssystem, vil den store nytteverdien av BIM bli synlig for alle”, håper Ola Ødegård, adm. dir. i Octaga AS.

Octaga har støttet buildingSMART siden 2004 og vært involvert i flere av Statsbyggs BIM-pilotprosjekter, men først nå begynner dette å få en større anvendelse. Utfordringen ligger i effektiv distribusjon og visualisering av store 3D-modeller og sømløs integrasjon med andre systemer  i web-applikasjoner. God støtte for BIM-standarden er en forutsetning.

Octagas teknologi ble først utviklet for å støtte de strenge kravene innen olje og gassindustrien. Octaga Enterprise brukes i dag av driftspersonell på Ormen Lange-anlegget til drift og vedlikehold av både undervannsanleggene og prosessanlegget på land. 

Pressemelding fra Statsbygg:

http://www.statsbygg.no/Aktuelt/Nyheter/Statsbygg-satser-pa-elektronisk-samhandling/

Pressemelding fra Steria:

http://www.steria.no/2010/09/storsatsning-paa-samhandling-i-statsbygg?link=teaser

Kontaktpersoner:

Octaga: Ola Ødegård, Administerende direktør, +47 905 19 176, ola.odegard@octaga.com

Steria: Thomas Heiskel, Senior Manager/Partner, +47 905 15 900, thh@steria.no

Statsbygg: Marianne Nordby Fålun, direktør Økonomi og administrasjon, +47 959 64 627, MarianneNordby.Falun@statsbygg.no

Om Octaga

Octaga AS produserer programvare i verdensklasse for sanntidsvisning av 3D-data og lager fremragende interaktive 3D-presentasjoner for AEC- og olje og gassindustrien. Octaga er i vekst med over 300 kunder på verdensbasis. Octagas interaktive 3D-produkter brukes i drift og vedlikehold i olje og gassindustrien, og er integrert i flere ledende BIM-produkter. Vårt ledende produkt, Octaga Enterprise, er utviklet som et interaktivt visualiseringssytem som integrerer 3D visualisering med andre aktiviteter i brukernes verdikjede. Octaga Enterprise for BIM 3D produkter er i dag integrert med ledende BIM-produkter fra Jotne EPM, Holte Byggsafe, Nosyko, Software Innovation Technia, JOINT Collaboration og nå Steria.

Mer info på www.octaga.com