ODIN Forvaltning

ODIN passerer 40 milliarder i forvaltningskapital

Pressemelding   •   jan 21, 2016 13:23 CET

ODIN Forvaltning ser tilbake på et år preget av gode forvaltningsresultater og en forvaltningskapital som nylig passerte 40 milliarder. 2015 ble nok et år med god vekst for Norges nest største fondsforvalter*.

ODIN er svært fornøyde med det selskapet oppnådde i 2015. Et fagmiljø med høy kompetanse, en tydelig investeringsfilosofi og en lang og solid fartstid som aktiv forvalter har over tid lagt et godt grunnlag for videre vekst.

    -Vi avsluttet 2015 på best mulig vis med en forvaltningskapital som passerte en viktig milepæl på 40 milliarder kroner. Dette kommer som et resultat av at stadig flere benytter seg av fondssparing, og god avkastning på våre fond, sier Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked i ODIN.

Endring i sparevaner

I Norge og ikke minst i Sverige ser man nå rekordlave styringsrenter, på henholdsvis 0,75 prosent for Norge og -0,35 prosent for Sverige. Dette medfører naturlig nok dårligere avkastning på sparekontoen. Man ser en klar endring i nordmenns sparevaner, i den forstand at flere og flere går over til fondssparing. Dette er en velkommen utvikling som historisk har gitt en høyere avkastning på sparepengene enn tradisjonell banksparing.

Gode fond

Av ODINs fond utmerker ODIN Aksje seg med en avkastning på 20 prosent i 2015, og ODIN Sverige med en avkastning på 38 prosent. På Dagens Næringsliv sin liste over topp 10 norskregistrerte fond er hele 6 av 10 fond forvaltet av ODIN**.

    -Totalt sett ser vi en solid kundevekst i våre fond, og vi skal også i det kommende året jobbe hardt for å sikre god avkastning og fortsatt tillit fra våre kunder som en foretrukken forvalter. Det er noen klare makroøkonomiske utviklinger som preget avslutningen på fjoråret som vi den siste tiden har sett også følger med inn i 2016. Det er ikke tvil om at også dette året vil bli et spennende år i aksjemarkedet, sier Martin Henrichsen.

Sammenlagt har ODINs fond i løpet av 2015 levert 7 milliarder i avkastning til andelseierne. Sammenligner vi dette med markedet er dette en meravkastning på hele 2,2 milliarder. ODINs bruttotegning (salg av fond) i Norge i 2015 er 9 milliarder og nettotegningen i 2015 er 2 milliarder.

Urolige aksjemarkeder

Det nye året fortsetter der det gamle slapp, litt turbulent med urolige og fallende børser. Senior porteføljeforvalter Oddbjørn Dybvad oppsummerer de første ukene av 2016 med å peke på volatiliteten i det kinesiske aksjemarkedet, frykten for en videre svak utvikling i den kinesiske økonomien og fallende oljepris.

Både Henrichsen og Dybvad understreker at man gjentatte ganger har sett at de fondssparerne som beholder roen og tålmodigheten i nedgangstider, og som faktisk øker fondssparingen, er de som får den beste langsiktige avkastningen på sine investeringer.

Senior porteføljeforvalter Oddbjørn Dybvad sin kommentar står å lese her: 
http://odinfond.no/uro-pa-globale-aksjemarkeder/

*Markedsandel alle fondstyper, norske personkunder pr 30.11.2015. Kilde VFF
**Avkastning ett år for norskregisterte fond, minste kundeinnskudd under 4000 kroner. Kilde Morningstar/Dagens Næringsliv

ODIN er en av Norges ledende fondsforvaltere og vi har som mål å fortsette å være det også i fremtiden. Med en lang historie og solid kunnskap skal vi skape verdier for fremtiden, både for deg som kunde, våre ansatte og våre eiere.