Arbeidsdepartementet

OECD diskuterer sysselsetting for ungdom

Pressemelding   •   sep 21, 2010 09:17 CEST

- Gjennom den økonomiske krisen har arbeidsledigheten blant unge økt kraftig i OECD-området, samtidig som mange unge har trukket seg helt ut av arbeidsmarkedet. Utviklingen er bekymringsfull, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsministeren er vert for OECDs konferanse om ungdom og arbeid i Oslo 20. og 21. september. Her møtes arbeidsministre i en rekke OECD-land, arbeidslivets parter, interessegrupper, byråkrater og forskere, som over to dager vil diskutere hvordan man kan sikre økt sysselsetting for ungdom på kort og lang sikt. Konferansen markerer avslutningen på OECD-prosjektet ”Jobs for Youth”, der OECD blant annet har analysert den norske politikken for sysselsetting av ungdom. På konferansen vil OECD presentere sine anbefalinger.

- Arbeidsledighet er en påkjenning for ungdommene selv og deres familier nå, men ledighet kan også ha langsiktige konsekvenser for de unges tilknytning til arbeidsmarkedet opp gjennom yrkeslivet. For å sikre økonomisk bærekraft over tid er det avgjørende at ungdommens ressurser blir brukt i arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig at vi lærer av hverandres erfaringer, tenker bredt, og bruker hele spektret av mulige virkemidler. Konferansen gir oss en anledning til å dele erfaringer og diskutere hva vi kan gjøre for å få flere unge i arbeid, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Ytterligere informasjon om konferansen er tilgjengelig på nettsiden: www.oecd.org/employment/youth/forum