Olje- og energidepartementet

OED gir konsesjon til fjernvarmeanlegg i Harstad kommune

Pressemelding   •   feb 24, 2010 16:39 CET

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til fjernvarmeanlegg i Harstad kommune i Troms fylke.

- Fjernvarme er viktig for klima og for forsyningssikkerheten, og Regjeringen satser kraftig på få mer fjernvarme. Utvidelsen av dette fjernvarmeanlegget er et godt bidrag til å oppfylle regjeringens målsetning om å øke bruken av vannbåren varme basert på fornybare energikilder, sier statssekretær i olje- og energidepartementet Robin Kåss.

Trondheim Energi Fjernvarme AS fikk konsesjon for å bygge og drive. NVEs vedtak ble i likhet av svært mange andre fjernvarmesaker det siste året påklaget av Norsk Teknologi. En grunneier har også påklaget vedtaket. Ankene er avslått av Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet har kommet til at NVEs behandling og vedtak er i tråd med energilovens krav. NVEs beregninger viser samfunnsøkonomisk gevinst for fjernvarmeanlegget sammenliknet med annen varmeforsyning. Kundegrunnlaget må også anses godt nok dokumentert. Departementet kan derfor slå fast at det ikke hefter feil eller mangler ved NVEs behandling av saken.

Grunnlasten i anlegget skal dekkes av bioenergi ved flis fra rivingsvirke. Utbyggingen skal skje trinnvis, og fra år 2018 antas årlige varmeleveranser å være drøye 35 GWh.