Energi Norge

OED stanser innføring av ny regionalnettsordning

Pressemelding   •   feb 06, 2013 17:52 CET


NVE vedtok i fjor å innføre en ny ordning for omfordeling av kostnader i regionalnettet – til sterke protester fra Energi Norge og medlemsbedriftene. I dag kom det melding fra NVE om at de skrinlegger det videre arbeidet med å innføre ny regionalnettsordning, etter pålegg fra Olje- og energidepartementet (OED).

Kraftnæringen har dermed fått gjennomslag for sitt syn om at ordningen ville bli unødvendig dyr, svekke nettselskaper som eier regionalnett og stride mot EU-lovgivning.

– Energi Norge har lenge arbeidet for at regionalnettsordningen ikke etableres, og vi er svært tilfreds med at OED har valgt å ta klagene fra våre medlemmer til følge. Vi deler vurderingen om at det er flere utfordringer knyttet til struktur, tariffer og investeringer i regionalnettet. Vi ønsker derfor en grundig gjennomgang velkommen, og vil som bransje bidra med konstruktive innspill til myndighetene i det videre arbeidet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Energi Norge har tidligere advart om mulige negative konsekvenser for nettselskapene av NVEs forslag. Dette gjelder særlig nettselskapenes kunderelasjoner, mulige konflikter ved implementering av EUs eldirektiv II og III, samt avklaring om definisjon av ulike nettnivåer. Samtidig mener Energi Norge at det i dag eksisterer betydelige utfordringene knyttet til planlegging, utbygging og drift av de regionale nettene, samt utviklingen av tariffene som følge av framtidige nettinvesteringer.

Etter planen skulle en ny ordning for tariffering i regionalnettet innføres 1. januar 2014. OED skriver nå i et brev til NVE at dagens regionalnett anses å være fragmentert og uoversiktlig, og at departementet derfor ønsker en gjennomgang av hele nettstrukturen i Norge. Dette arbeidet vil ta noe tid og vil ikke foreligge våren 2013.

Om Energi Norge

Energi Norge representerer over 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarnæringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst.