Mattilsynet gammel

Økende lusenivå og resistens

Pressemelding   •   okt 20, 2010 16:33 CEST

Publisert: 20.10.2010 Sist oppdatert: 20.10.2010

Lusenivået har steget på landsbasis og er omtrent som på samme tid som i fjor. – Resistensen mot behandlingsmidlene sprer seg til nye områder og i de nye områdene er det problemer med å holde lusenivået nede. Dette er bekymringsfullt, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet.


Gjennomsnittlig lusenivå for landet sett under ett, var i september 0,52 kjønnsmodne hunnlus mot 0,45 i august. Fra og med september gjelder en høyere tiltaksgrense, den er nå på én kjønnsmoden hunnlus eller fem bevegelige lus per fisk (grensen for sommerperioden var 0,5 voksen hunnlus eller tre bevegelige). Dette er en fast årlig justering.


Antall anlegg som har hatt mer lus enn tillatt under telling har sunket, fra 114 til 93 i forhold til samme periode i fjor. Det er også færre tilfeller av ekstreme overskridelser.


Likevel viser innrapporteringen for september at anlegg i nye områder får problemer med å holde lusenivået nede. - Det skyldes at resistensen mot behandlingsmidlene sprer seg til stadig nye områder, og dette er bekymringsfullt, mener tilsynsdirektør Kristina Landsverk.


Geografiske forskjeller
Ingen av regionene lå over tiltaksgrensen i snitt.


Lusenivået er fortsatt lavt i Troms og Finmark, samt sør i Ryfylkebassenget. Områdene (sør i Nordland, Nord Trøndelag og Sunnhordland) som i september i fjor hadde store problemer med overskridelser, har satt i verk tiltak som har hindret lusenivået å bli for høyt i år.


I Nordland var september-nivået langt bedre enn i fjor, med et snitt på 0,3 mot 0,7. - Det viser at de tiltakene som er satt i verk der har virket, sier Landsverk.


I Nord-Trøndelag har det vært færre behandlinger og lavere lusenivå enn på samme tid i fjor.


I Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal øker imidlertid problemene med resistensspredning og høyt lusepress i sjøen.


Nivået i Hordaland og Sogn og Fjordane gikk opp i september, regionen hadde i snitt 0,91 voksen hunnlus per fisk, mot 0,62 i fjor. Det har også vært flere overskridelser enn på samme tid i fjor.


Mens nivået i Nordfjord har vært lavt, har resten av regionen høyt lusepress. Årsaken er resistensproblemer.


Resistensspredning
Problemer med resistens og nedsatt følsomhet for lusemidlene er økende og stadig nye områder har nå resistensproblemer. Problemene er fremdeles størst sør i Nordland, i Nord-Trøndelag og i Sunnhordland – alle disse områdene har multiresistens (det vil si at lusa er motstandsdyktig mot flere av behandlingsmidlene).


- Fra Bodø og sørover er det snart ingen områder som ikke har nedsatt følsomhet eller resistensproblemer. Så lenge det ikke kommer nye effektive lusemidler på markedet, vil denne resistensutviklingen fortsette, sier Landsverk.


For å bremse denne utviklingen er koordinert avlusing avgjørende.


- Samordnet lusekoordinering er en viktig nøkkel for både å bremse utviklingen og hindre økning i lusenivået. Mattilsynets tilsyn med oppdretterne har særlig fokus på samordning, forteller Landsverk.


Kontaktpersoner i Mattilsynet
For kommentarer på nasjonalt nivå – kontakt pressevakten, tlf. 469 12 910


For spørsmål knyttet til regionene:
Region Rogaland og Agder: Regiondirektør Hallgeir Herikstad, tlf. 915 39 683
Region Hordaland og Sogn og Fjordane: Regiondirektør Roald Vaage, 976 85 485
Region Trøndelag og Møre og Romsdal: Seniorrådgiver Elisabeth Schei-Berg, tlf. 920 92 740
Region Nordland: Regiondirektør Ragnhild Verningsen, tlf. 950 47 176
Region Troms og Finnmark: Regiondirektør Jan A. Fredriksen, tlf. 909 75 172


Last ned: