Utlendingsdirektoratet (UDI),

Økning i frivillig retur

Pressemelding   •   feb 14, 2011 09:28 CET

I 2010 reiste 1 444 personer tilbake til hjemlandet med støtte fra norske myndigheter. Det er økning på 30 prosent.

Alle som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin, eller som er i Norge ulovlig, har plikt til å forlate landet.

- Økningen kan skyldes at det kom mange asylsøkere i 2008 og 2009, at vi økte satsningen på returtiltak og at flere ble tvangsreturert, sier avdelingsdirektør Anne Siri Rustad i Utlendingsdirektoratet (UDI). 

Dobling av støtten

Norske myndigheter vil at flere skal velge å reise hjem frivillig. Derfor ble støtten til personer fra de aller fleste land doblet til inntil 20 000 kroner i 2010. Den nye og økte støtten er bygget opp slik at de som søker frivillig retur tidlig etter avslaget på søknaden sin, mottar et høyere beløp i støtte enn de som søker etter at utreisefristen har gått ut. Støtten er ment som et bidrag til å gjøre den første tiden i hjemlandet enklere.

Hjelp og bistand

For å få hjelp til hjemreisen, kan de søke om bistand til frivillig retur. For de som reiser frivillig, er hjemturen gratis og som regel uten følge av politiet.
Den uavhengige organisasjonen International Organization for Migration (IOM) tilbyr informasjon og rådgiving. Dette inkluderer hjelp til å skaffe reisedokumenter, organisering av reisen og praktisk hjelp når de kommer til hjemlandet. Siden programmet for frivillig retur startet i 2002, har over 7 500 personer benyttet seg av tilbudet.

En av tre til Irak

I 2010 hjalp IOM personer av mer enn 70 ulike nasjonaliteter å returnere til hjemlandet, men den klart største gruppen av de som reiste var irakere. Det er utviklet et særskilt returprogram til Irak, og stadig flere velger å benytte seg av dette tilbudet.

I 2010 returnerte 495 irakere frivillig, mot 370 året før.  Siden oppstarten i 2008 har 1 000 irakere reist hjem som del av denne ordningen.

Programmet inkluderer inntil 25 000 kroner i økonomisk støtte til reintegrering i hjemlandet og 10 000 kroner i kontanter ved ankomst Irak. I tillegg er det mulig å søke om bostøtte på inntil 20 000 kroner, som gis til et begrenset antall returnerte.

Mange valgte også å returnere frivillig til Kosovo, Russland, og Serbia.