Nyhetstips

Økonomene og næringslivslederne forventer lavere prisstigning

Pressemelding   •   sep 06, 2010 16:45 CEST

Perducos forventningsundersøkelse for Norges Bank viser at økonomene og næringslivslederne forventer lavere prisstigning enn det de gjorde forrige kvartal. Forventningene til partene i arbeidslivet og til husholdningene er uendrede. Samtidig er bedriftene usikre på fremtidig lønnsomhet.
På oppdrag fra Norges Bank gjennomfører Perduco hvert kvartal forventningsundersøkelser blant næringslivsledere, husholdninger, økonomieksperter og partene i arbeidslivet.
De kortsiktige prisforventningene
Økonomenes forventninger til prisstigningen i løpet av de neste 12 månedene sank fra 2,2 prosent i andre kvartal til 2,0 prosent i tredje kvartal 2010. Partene i arbeidslivet forventer i tredje kvartal 2010 en prisstigning i løpet av de neste 12 månedene på 2,2 prosent. Dette er uendret siden forrige kvartal. Næringslivslederne forventer en generell prisstigning om 12 måneder på 2,2 prosent. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng siden forrige kvartal. Husholdningene forventer at prisene skal stige med 2,9 prosent i løpet av det neste året. Dette er uendret fra forrige kvartal.

Fortsatt usikker på fremtidig lønnsomhet
32 prosent av næringslivslederne oppgir i tredje kvartal 2010 at lønnsomheten i egen bedrift er forbedret i løpet av de siste 12 månedene, en oppgang på 1,0 prosentpoeng fra forrige kvartal. Færre næringslivsledere enn i forrige kvartal oppgir at lønnsomheten er svekket siste året. Lønnsomhetsindeksen (historisk) bedret seg i tredje kvartal, og steg fra minus 9,0 poeng til minus 4,9 poeng.

I tredje kvartal 2010 blir andelen næringslivsledere som oppgir å forvente bedre lønnsomhet mindre. 33,1 prosent av næringslivslederne forventer at lønnsomheten i egen bedrift skal bli bedre i de neste 12 månedene, mot 39,2 prosent i forrige kvartal. Samtidig synker andelen næringslivsledere som forventer svekket lønnsomhet i tiden fremover med nesten like mye. Dette gjør at lønnsomhetsindeksen (fremtidig) for de neste 12 månedene har sunket noe fra 16,8 poeng i andre kvartal til 15,8 poeng i tredje kvartal.

Nedgang i andelen husholdninger som forventer økt rente
I andre kvartal forventet 63,7 prosent av husholdningene renteøkning de neste 12 månedene. Andelen som forventer renteøkning er i tredje kvartal redusert til 56,8 prosent. 4,7 prosent av husholdningene forventer rentefall
Om undersøkelsen
Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon. Forventninger til den fremtidige prisutviklingen kan i seg selv spille en rolle for den faktiske prisutviklingen. En regelmessig undersøkelse kan bidra til større innsikt i disse spørsmålene.
Forventningsundersøkelsen til Norges Bank er gjennomført kvartalsvis siden 2002. Feltarbeidet for tredje kvartal 2010 er gjennomført fra 1. august til 25. august. 506 bedriftsledere, 80 økonomieksperter fra finansnæringen og akademia og 26 representanter fra partene i arbeidslivet har besvart undersøkelsen, som er gjort elektronisk. I tillegg er et representativt utvalg på 1000 privatpersoner intervjuet på telefon.
Den fullstendige rapporten ligger tilgjengelig på: www.perduco.no.
For ytterlig informasjon:
Daglig leder Roy Eskild Banken, Perduco
E-post: roy.eskild.banken@perduco.no,
Tlf. 94 78 00 00