Hæren

Økt aktivitet når Brigade Nord trener vinteroperasjoner

Pressemelding   •   feb 04, 2016 09:25 CET

Brigade Nord skal i perioden 8. til 12. februar gjennomføre brigadeøvelsen REIN 1 i området Indre Troms. Øvelsen vil starte med uttransport av materiell fra de øvrige garnisonene i Troms til Skjold i Målselv den 3. februar. I tillegg til Målselv og Bardu, vil kommunene Sørreisa, Salangen, samt Blåtind og Setermoen Skyte- og Øvingsfelt, bli berørt av øvelsen.

I perioden vil mange av brigadens kjøretøy bevege seg langs veiene i de berørte kommunene. Det vil dermed kunne skape tidvis redusert fremkommelighet. Samtidig som våre soldater skal gjøre sitt ytterste for å ivareta trafikksikkerheten ber Hæren om at folk som ferdes langs vei viser hensyn, slik at vi unngår uhell.

Øvelse Rein 1 er en viktig øvelse for Brigade Nord, som er Norges største og Hærens viktigste kampavdeling. Det er slike øvelser som gjør at Hæren opprettholder sin kompetanse på operasjoner vinterstid. I år er det ikke planlagt med en stor vinterøvelse i Indre-Troms. Årets vinterøvelse, Cold Response 2016, avvikles i Trøndelag i perioden 19. februar til 11. mars. Der vil ca 15000 soldater fra til sammen 14 nasjoner øve sammen i en multinasjonal og fellesoperativ ramme.

Øvelse Rein 1 avsluttes 12. februar med returtransport til Hærens garnisoner i Bardu og Målselv.

POC for media. kaptein Øivind Baardsen, presse- og informasjonsoffiser Hæren,
400 29 634, baardsen@army.no

Norge er et langt land med store verdier å forsvare. Forsvaret skal sikre norske verdier og norsk territorium. Forsvaret er til stede på bakken, i luften og på sjøen for din sikkerhet.