Hæren

Økt budsjett til Hæren

Pressemelding   •   mai 14, 2014 15:27 CEST

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014 har Hæren fått en viktig ekstratildeling. FD har med dette ønsket å styrke Hærens operative evne, blant annet gjennom å øke tilgjengelighet på beredskapsmateriell, øke øving og trening samt å øke andelen avdelingsbefal og vervede.

Hæren er meget godt fornøyd med denne tildelingen og har flere konkrete tiltak som nå kan realiseres. Først og fremst gir tildelingen Hæren mulighet til å øke tilgang på kritiske deler i brigaden og ta inn etterslep på vedlikehold av kritisk materiell. Tildelingen gir også Hæren mulighet til å øke antall vervede og avdelingsbefal med 10 årsverk. Dette vil bli gjort innenfor kritiske støttefunksjoner til brigadesystemet. Videre har det lenge vært behov for å bygge viktig trenings-infrastruktur på Setermoen. Med denne tildelingen vil Hæren kunne realisere utbygging av en scenariolandsby på Setermoen for å øke kvaliteten og realismen i treningen. Disse tre tiltakene vil gi varig effekt . For å øke den operative effekten på inneværende år vil Hæren kunne styrke øving og trening, med hovedfokus på øvelser i multinasjonal ramme samt grunnleggende soldatferdigheter som blant annet skyting. Dette vil også øke kvaliteten på Hær-reserven for de påfølgende tre år.

- Ekstratildelingen vil gi Hæren økt operativ evne både for inneværende år og samtidig realisere tiltak som vil gi varig effekt. Dette kommer godt med i et stramt Hær-budsjett, sier sjefen for Hæren, Generalmajor Rune Jakobsen


Norge er et langt land med store verdier å forsvare. Hæren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. Hæren er til stede på bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktområder. Varig konfliktløsning vil alltid innebære enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landområder. Derfor er Hæren viktig.