LO Norge

Økt engasjement mot korrupsjon

Pressemelding   •   sep 17, 2010 10:34 CEST

LO-leder Roar Flåthen ber norsk næringsliv og norske næringslivsledere bidra til korrupsjonsbekjempelse når de driver forretning i utlandet. – Dette er også en del av det å vise samfunnsansvar. For korrupsjon er hasardspill med egen virksomhet og med arbeidsplasser, sa han på KPMG-konferansen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi, som ble arrangert i Oslo torsdag.

Selv om Norge fikk strengere regler i 2003, og norske bedrifter kan dømmes her hjemme for korrupsjon som begås i et annet land, viste Flåthen til at virkeligheten mange møter fortsatt er den samme:

- Vi har hørt om hvor vanskelig det er å drive feilfritt i land der korrupsjon er en del av forretningsliv og politikk. Vi har hørt om pakker med sedler som dukker opp på norske fabrikker ute. Vi har hørt om lokale byråkrater som ikke legger skjul på at saksbehandlingen vil gå betydelig raskere hvis noen seddelbunker dukker opp under bordet, illustrerte han.

Han vil at de ansatte skal trekkes mer inn i kampen mot korrupsjon, og at den norske modellen kan bli et verktøy for en positiv utvikling.

- For det første er det viktig å gjøre reglene og kampen mot korrupsjon kjent for de ansatte, siden brudd utført av norske ansatte kan få alvorlige følger for selskapet og selskapets drift. Og for det andre kan de ansatte være viktige medspillere når man skal inn i vanskelige farvann ute. Husk også at de tillitsvalgte er en styrke og at det er viktig å samarbeide med tillitsvalgte i Norge, sa Flåthen.

I sin innledning hadde Flåthen er bred gjennomgang av næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi, og han poengterte at en organisert arbeidsstokk og en aktiv holdning til samfunnsansvar er et konkurransefortrinn for bedriftene.

Flåthen hadde også en gjennomgang av LOs eget arbeid, og han varslet blant annet en ny undersøkelse i 2011 av samarbeidsforholdene på norskeide bedrifter i Brasil.

Samtidig oppfordret han selskaper til å inngå globale rammeavtaler og bedrifter til å melde seg inn i Initiativ for etisk handel.