Nærings- og handelsdepartementet

Økt fokus på miljø og arbeidsrettigheter i EFTA

Pressemelding   •   des 18, 2009 08:38 CET

Norges delegasjon på EFTAs ministermøte. (Foto: NHD)

Det er gjort betydelige fremskritt i arbeidet med miljøbestemmelser i EFTAs handelsavtaler. En arbeidsgruppe i EFTA vil ferdigstille arbeidet sitt i løpet av våren, og dette vil styrke grunnlaget for å inkludere miljøhensyn i handelsavtalene. - Dette har vært svært viktig for Norge, og det er veldig positivt at vi har kommet så langt i dette arbeidet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

- Vi vet at miljøhensyn blir stadig viktigere, både for forbrukere og næringslivet. Miljø bør derfor være en viktig del av forhandlingene om handelsavtalene, sier Giske. Det er enighet om at bestemmelsene skal dekke tema knyttet til beskyttelse av miljøet, fremme av handel med miljøvennlige varer og tjenester og utvidet samarbeid om handel og miljø. Den konkrete utformingen av dette diskuteres fortsatt i EFTA.

Under EFTAs ministermøtet i Genève i dag signerte nærings- og handelsminister Trond Giske og de andre EFTA-landenes ministre handelsavtaler med Serbia og Albania. Målet med avtalene er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid mellom partene. - Avtalene er et klart signal om at Norge ønsker å støtte opp om den demokratiske og økonomiske utviklingen i Albania og Serbia, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

EFTAs handelsministre var enige om å styrke arbeidet med arbeidstakerrettigheter som en del av handelsavtalene.

- Dette er i tråd med regjeringens ønske om økt fokus på arbeidstakerrettigheter knyttet til EFTAs handelsavtaler, sier Giske. Det har vært en god prosess i dette arbeidet, og ministeren tror det vil være mulig å oppnå et godt resultat.

Bilder fra møtet kan lastes ned på flickr:
http://www.flickr.com/photos/nhd-info/sets/72157623017148838/