Arbeidsdepartementet

Økt innsats mot trygdemisbruk

Pressemelding   •   nov 29, 2010 09:33 CET

Regjeringen bevilger 1 million kroner ekstra til økt innsats mot trygdemisbruk. Pengene skal brukes før nyttår.

- Vi har hatt et møte med NAV Kontroll, som gir uttrykk for at de har flere saker som kunne vært oversendt til politiet før nyttår dersom de hadde hatt mer midler. Det er viktig å sørge for at disse sakene blir anmeldt, sier statssekretær Gina Lund.

Ekstrabevilgningen kommer i forbindelse med Prop. 42 S (2010-2011). I budsjettet for 2011 styrkes innsatsen mot trygdemisbruk ytterligere med 5 millioner kroner.

- NAV arbeider målrettet for å hindre og avdekke trygdemisbruk, og det er viktig at den innsatsen fortsetter. Det er uakseptabelt å misbruke stønader. Velferdsordningene er til for de som trenger dem, sier statssekretær Gina Lund.