CatalystOne Solutions

Økt kundefokus og enklere administrasjon av ansattdata

Pressemelding   •   mai 30, 2014 14:20 CEST

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en organisasjon som skal sikre et godt servicetilbud for mer enn 60.000 studenter. SiO driver blant annet mer enn 8.000 studentboliger, 600 barnehageplasser, 50 kafeer og fem treningssentre. SiO omsetter for rundt 1,2 mrd kr.

Nå er SiO i gang med å få på plass HR-løsning fra CatalystOne Solutions. Dette omfatter oversikt over alle ansatte og informasjon om dem (HR masterdata), støtte for medarbeidersamtaler og oppfølging, målstyring, medarbeiderundersøkelser.

Prosjektet startet i mai 2014 og skal være ferdig før jul i år. Prosjektet vil sikre at HR-løsningen fra CatalystOne fungerer godt sammen med andre løsninger på personalområdet.

CatalystOne leveres som skyløsning, og fokus vil være på å støtte de ønskede prosessene på best mulig måte, slik at SiO oppnår de ønskede effektene, blant annet økt kundefokus og enklere administrasjon av ansattdata.

«Vi er midt i en digitaliseringsprosess og jobber mye med kvalitet, salg og service. For oss er kombinasjonen av et enkelt verktøy for HR-masterdata, oppfølging av den enkelte medarbeider og en enkel gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen viktig» sier Trude Kolle Martini, organisasjonsdirektør i SiO.

SiO og CatalystOne - kontraktsignering
På bildet: Organisasjonsdirektør i SiO, Trude Kolle Martini og Rune Riktor, CatalystOne Solutions.

Om CatalysteOne Solutions

Fra CatalystOne Solutions får du en helhetlig og brukervennlig softwaresuite og spisskompetanse innen området Talent- og Prestasjonsledelse. Basert på mer enn 10 års erfaring og kunnskap hjelper vi våre kunder til å skape fremragende resultater gjennom systematisk utvikling av medarbeidernes prestasjoner, talent og potensiale. Kundenes behov og innspill er en viktig drivkraft i utviklingen av vår kompetanse, metodikk og våre produkter.

CatalystOne Solutions har kontorer i Oslo og Stockholm, samt utviklingsavdelinger i Sandefjord og Chandigarh (India).