Justis- og politidepartementet

Økt sikkerhet og bedre aktivitetstilbud på Trandum

Pressemelding   •   nov 01, 2010 10:08 CET

For å øke sikkerheten ved Politiets utlendingsinternat på Trandum foreslår Regjeringen å utbedre sikkerheten ved det eksisterende internatet, utvide aktiviseringslokalene og å starte arbeidet med å etablere 50 nye plasser.

- Regjeringens forslag vil legge til rette for flere uttransporteringer. Samtidig vil det bli tryggere for både ansatte og innsatte når vi går i gang med oppgradering av bygningsmassen på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Vi har erfart at det er viktig at de innsatte har et aktivitetstilbud mens de venter på retur, og det tar Regjeringen ansvar for. Et bedre aktivitetstilbud bidrar til økt sikkerhet ved utlendingsinternatet, sier justisminister Knut Storberget. 

Tiltakene vil bli finansiert av en endret innretning på bevilgningen til utlendingsinternatet vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2010.

Personer med endelig avslag på sin asylsøknad skal returnere raskt, helst frivillig, men om nødvendig med tvang. I revidert nasjonalbudsjett for 2010 ble måltallet for tvangsreturer økt fra 3700 til 4200. Regjeringen har foreslått å bevilge 70 millioner kroner mer for å øke måltallet til i overkant av 4600 i 2011.

- I tillegg foreslår vi å øke måltallet for assisterte frivillige returer til i overkant av 1 700, slik at det samlede måltallet for antall returer økes fra 4900 i 2010 til 6300 i 2011. Erfaring viser at flere uttransporteringer er et effektivt virkemiddel for å stimulere til frivillig retur, sier justisministeren.