Nyhetstips

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT

Pressemelding   •   des 18, 2009 13:19 CET

Mintage Scientific AB (publ) offentliggör härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen som inleds den 13 januari 2010. Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.mintage.se). Från och med vecka 52 finns prospektet även att ta del av på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Anmälningssedel II och 4-sidig folder kommer att offentliggöras på bolagets hemsida i samband med att teckningstiden inleds.

2009-12-18

För ytterligare information, kontakta
Göran Wessman
VD, Mintage Scientific AB (publ)
Tel: 0708-161 450
E-post: goran.wessman@mintage.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mintage Pressrelease 2009-12-18.pdf