NCE Instrumentation

Offshoresatsing gav medlemsrush

Pressemelding   •   mar 29, 2012 08:15 CEST

Siden nyttår har NCE Instrumentation i Trondheim opplevd stor pågang fra bedrifter som ønsker seg inn i næringsklyngen og hittil har åtte selskaper har fått innpass. - Strategisk satsing på offshore avgjørende for oss, sier ny medlemsbedrift.

I 2012 har selskapene Resman, MainTech, Kabelpartner, Emseis, Sensorlink, Ferrx, Fugro OBN Technologies og RO Solutions blitt medlem i klyngen.

- Vi kan ikke gjøre annet enn å innse at folk legger merke til hva vi driver med og at de liker det de ser, smiler daglig leder Torbjørn Akersveen.

Siden oppstarten i 2006 har næringsklyngen bidratt til å skape et solid miljø innen instrumenteringsteknologi i Trondheim.

- Miljøet er sterkt faglig, men var innledningsvis fragmentert. Vårt viktigste bidrag har vært å skape en arena for samhandling og å utvikle synergieffekter. Det synes jeg vi har lykkes godt med, sier Akersveen.

- Best på offshore
I dag jobber NCEI mye med å koble bedriftene til det voksende offshoremarkedet. Det forventes enorme investeringer på norsk sokkel de kommende årene, og den nyetablerte satsingen NCEI Offshore jobber med å posisjonere medlemsbedriftene gjennom strategisk markedskontakt. Denne satsingen ser nå ut til å bære frukter.

Per Kosberg er daglig leder i RO Solution, det siste medlemstilskuddet i klyngen. Han trekker frem satsingen på offshore som avgjørende for beslutningen. Som medlem får RO Solutions delta på regelmessige møter med de store oljeselskapene og rammekontraktørene hvor de tekniske utfordringer på norsk sokkel diskuteres.

Målet med møtene er å skape dialog med kundene, og hvis de finner et mulig samarbeidsprosjekt kan NCEI bevilge prosjektmidler nesten umiddelbart. Dette er muligheter Kosberg ønsker å benytte seg av. 

- Vi satser nå spesielt på å tilby løsninger til olje- og gassbransjen, og da er NCE Instrumentation det beste tilbudet som finnes i Midt-Norge, sier Kosberg.

Øker takten
Etterspørselen etter instrumenteringsteknologi er på vei oppover. Etterhvert som omfanget av den industrielle aktiviteten i arktiske strøk øker vil blant annet nye løsninger for fjernkommunikasjon og presise måleinstrumenter være avgjørende for å kunne operere under beintøffe forhold.

 - Instrumentering er en nøkkelteknologi for de store olje- og gasselskapene, og med trøndersk ekspertise i verdensklassen kan jeg ikke skjønne hvorfor ikke vi skal bli de foretrukne leverandørene av slike løsninger. Vi har et stykke igjen til målet, men jeg tillater meg å være optimist på vegne av den trønderske næringen, sier Akersveen.

 Akersveen mener imidlertid at det ikke er noen grunn til å hvile på laurbærene og satser på at klyngen skal øke takten fremover. Dette betyr flere arrangementer, flere prosjekter og kanskje også flere medlemmer.

 - Hvis et selskap kan bidra til å styrke den samlede kompetansen til klyngen ønsker vi dem velkommen, sier Akersveen

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge høyteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.