Olje- og energidepartementet

OG21: Nytt styre og revidert strategi

Pressemelding   •   okt 14, 2010 08:58 CEST

OG21 får syv nye medlemmer i styret. Morten Loktu i Statoil fortsetter som styreleder. I tillegg reduseres antall styrerepresentanter. Dette blir offentliggjort på OG21 Forum i dag, der statssekretær Sigrid Hjørnegård holder innlegg kl. 0935.

OG21 (Olje- og gass i det 21. århundre) er myndighetenes og olje- og gassnæringens samarbeidsinitiativ innenfor petroleumsforskning.

- Vi har fått på plass et solid og kompetent styre med tunge og toneangivende aktører innen sektoren. Jeg har store forventninger til at det nye styret vil bidra til å ta teknologiutviklingen i petroleumssektoren enda et skritt videre. Teknologi er viktig for å sikre miljøvennlig verdiskaping og langsiktig konkurransekraft i petroleumssektoren, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Sigrid Hjørnegård.

I dag blir også den reviderte OG21-strategien presentert. Den nye strategien er oppdatert med tanke på de hovedutfordringene petroleumssektoren står overfor, og fokuserer på miljøvennlig verdiskaping. OG21-strategien samler ledende aktører blant oljeselskaper, leverandørindustri, forskningsinstitusjoner og universitetsmiljøer til et samarbeid rundt nasjonens forskningsinnsats innen Norges viktigste næring.

Sammensetningen av styret er basert på rotasjon. Seks av OG21-styrets elleve medlemmer er kvinner. Olje- og energidepartementet møter som observatør.

Det nye styre vil bestå av følgende medlemmer:

Morten Loktu, Statoil (leder)
Ann Christin Gjerdseth, FMC (nestleder)
May Britt Myhr, SINTEF
Eva Sundal Blatch, Schlumberger (ny)
Bjørn Rudshaug, Aker Solutions (ny)
Bjørn Sund, Lundin (ny)
Anne Mette Hilmen, Shell Technology Norway (ny)
Roy Ruså, Petoro (ny)
Gunn Mangerud, Universitetet i Bergen (ny)
Kalmar Ildstad, Oljedirektoratet
Siri Friedemann, Forskningsrådet (ny)

-OG21 er en viktig møteplass for sentrale aktører, og har som mål å fremme teknologiutvikling i petroleumsbransjen. Åpen dialog og samspill mellom oljeselskaper, leverandører og akademia gir en unik mulighet for framtidsrettet utvikling av bransjen, sier Hjørnegård.

Bakgrunn:
OG21 ble etablert i 2001 på initiativ fra Olje- og energidepartementet. OG21 samarbeider med Energi21, et tilsvarende initiativ i energisektoren, om videre utvikling av CO2 fangst og lagring på norsk sokkel.   
OG21 Forum arrangeres omtrent hvert annet år, og ble i år holdt på Felix Konferansesenter i Oslo.
Hjørnegårds innlegg på OG21 Forum vil publiseres her i løpet av dagen.
Nærmere informasjon om OG 21 og Energi21 finnes på www.og21.no og www.energi21.no.