Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Olavstipend til Møre-prest

Pressemelding   •   sep 29, 2010 11:02 CEST

Soknepresten i Spjelkavik, Olav Gading, ble i dag tildelt årets Olavstipend av kirkestatsråd Rigmor Aasrud. Stipendiet skal han benytte til prosjektet ”Høymesseordning i endring”.

Olavstipendet ble opprettet i 1993 for å øke kunnskapen om kirkens rolle i samfunnet, og for å styrke kirkens kompetanse for å løse dens oppgaver. Stipendet skal fortrinnsvis gå til prester som har vært ansatt i Den norske kirke i mer enn 3 år. Stipendmottakeren får lønn i ett år og inntil kr 100 000 til dekning av utgifter.

Gading skal gjennom en intervjuundersøkelse undersøke erfaringer med den nye gudstjenestereformen i Den norske kirke, se på endringene som er gjort og drøfte den teologiske basisen for reformen.

Dette er et prosjekt som er høyaktuelt for kirken. Gudstjenestereformen skal involvere hele kirken. På lokalplanet er både ansatte, menighetsråd og frivillige berørt og engasjert av reformen. En evaluering av denne prosessen gjennom å intervjue og lytte til forsøksmenighetenes erfaringer, vil være svært nyttig og relevant for det videre arbeidet nå når reformen skal implementeres i hele Den norske kirke.


Bilde: Kirkeminister Rigmor Aasrud delte ut Olavstipendet 2010 til soknepresten Olav Gading. Foto: FAD.