Det norske oljeselskap ASA

Oljefunn i Nordsjøen påvirker Det norske

Pressemelding   •   sep 17, 2010 16:59 CEST

Oljedirektoratet offentliggjode idag et oljefunn i letebrønn 16/2-6 i produksjonslisens 501.

Oljedirektoratet opplyste: "Foreløpig beregning av påvist utvinnbar olje er 15 millioner standardkubikkmeter (Sm3), med en oppside på om lag 60 millioner Sm3 som vil kreve ytterligere avgrensing i utvinningstillatelsen. Gass/oljeforholdet er beregnet til 40 Sm3/Sm3."

Oljedirektoratet opplyste videre:" En vellykket formasjonstest er gjennomført. Produksjonsraten var på 780 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper."

Det norske har ingen eierandel i PL 501. Det er imidlertid selskapets syn, basert på vår gelologiske forståelse og kartlegging av området, at en vesentlig del av oljefunnet som ble påvist i 16/2-6 strekker seg inn i de tilstøtende lisensene PL 265 og PL 502, samt at den største oljekolonnenen er ventet å ligge i PL 265.

Det norske har en eierandel på 20 prosent i PL 265 og 22,22 prosent i PL 502.

Som en konsekvens av funnet vurderer partnerskapet i både PL 265 og PL 502 å bore avgrensningsbrønner i 2011.

Knut M. Evensen - Direktør investorkontakt/fungerende finansdirektør tlf.: +47 950 77 622

Om Det norske: Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').