NCE Instrumentation

Oljegigant i Norge for å diskutere teknologi for ekstreme forhold

Pressemelding   •   mai 21, 2012 07:15 CEST

To representanter fra oljegiganten Total var nylig i Trondheim for å diskutere spesialteknologi for de ekstreme forholdene i Arktis. Under workshopen som ble avholdt på NTNU ble avgjørende teknologihull identifisert og det settes nå i gang arbeid med å opprette nye forskningsprosjekter.

I Arktis kan de klimatiske forholdene være nådeløse og det er teknologisk krevende å lage systemer som kan hanskes med snø, is, vind og ekstrem kulde. Dette var utgangspunktet for workshopen arrangert av NCE Instrumentation. 

Problemene i Arktis er mange. Antenner dekkes av is, overvåkningskameraer fryser til og ledninger blir sprø og kan sprekke. I tillegg er mye av olje- og gassaktiviteten langt fra land og befolkede områder, noe som krever automatiserte overvåkings- og kontrollsystemer.

Må være optimister
Industrialiseringen av Arktis er allerede i gang og det åpnes nå nye oljefelt i Barentshavet. Men de kritiske utfordringer må løses før større installasjoner kan plasseres så langt nord.

Mike Cochrane fra Total ser likevel lyst på mulighetene i nordområdene.

- Selvsagt er vi optimister, men det gjenstår mye hardt arbeid før vi er i mål. Det er derfor vi er her. Vi er meget fornøyd med utbyttet av workshopen, og Total er veldig opptatt av problemstillingene knyttet til Arktis, sier Cochrane.

Arrangøren NCE Instrumentation er glad for at store aktører tiltrekkes av norske kompetansemiljøer, men mener teknologibehovet er så stort at det er naturlig at de sterke miljøene søker sammen. 

- Formålet med workshopen er å bidra til oppbygging av et kompetansemiljø som er i stand til å bidra med løsninger på utfordringene i arktiske miljøer. Da trenger vi industrielle aktører av denne størrelsen sammen med elitemiljøene på instrumenteringsteknologi som finnes her i Trøndelag, sier workshopleder dr. ing Ketil Bø.

Hastverk
Bø mener at det haster med å etablere forskningsprosjekter innen dette feltet og at denne workshopen er et nødvendig steg mot ny kunnskap og ekspertise i instrumenteringsteknologi i ekstreme miljøer.

- Arktisk instrumenteringskompetanse vil bli en kritisk ressurs for olje- og gassindustrien i fremtiden. Oljeselskapene har alt begynt utvinning av olje og gass i disse omgivelsene. Derfor haster det med å bygge opp et kompetansemiljø for denne type operasjoner i krevende klimatiske omgivelser, sier Bø. 

Han mener også at Norge har de nødvendige forutsetningene for å spille en sentral rolle i dette arbeidet internasjonalt.

- Vi kommer ikke fra at vi ligger ganske langt nord og har allerede betydelig erfaring med ekstreme forhold fra de maritime næringene. I tillegg har vi både sterke fagmiljøer og oljeinteresser i områder som gjør at dette er en forskningsfront vi ikke har råd å slippe av syne, sier Bø.

Strenge miljøkrav
De sårbare områdene i Arktis er også hjem til et rikt dyre- og planteliv, og det er derfor knyttet særlige strenge miljøkrav til konsesjonene i området. Det største marerittet er oljeforurensning, da det i dag ikke finnes noen effektiv måte å rense olje i is. I tillegg er avstandene mellom operasjonsområdene og landfasiliteter så store at responstiden kan bli flere døgn. 

- Dette er en sentral utfordring for alle som tenker på å etablere industri i Arktis. Effektive og robuste instrumenter for måling, styring og overvåkning av installasjonene vil gjøre operasjonene langt sikrere, og drastisk redusere risikoen for uhell. Og det er nettopp dette vi ønsker å få til, sier Bø.

Workshopen har identifisert to klare teknologibehov i arktiske strøk hvor en bør etablere forskningsprosjekter. Det ene er metoder for å hindre ising og groing på linser og glass for å sikre sikt i forbindelse med automatisk overvåking og kontroll, og det andre er å utvikle fungerende sensornettverk som kan operere under tøffe forhold.

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge høyteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.