Den norske tannlegeforening

Om slag og munnhelse

Pressemelding   •   mar 20, 2018 13:49 CET

Hvert år rammes rundt 12 000 personer av hjerneslag i Norge. Slag er den tredje hyppigste dødsårsaken, og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming og langvarig institusjonsomsorg*. En tredjedel av de slagrammede opplever redusert munnhelse etter slaget – likevel får kun 5 prosent av de slagrammete informasjon om tannstell i rehabiliteringsperioden*, og munnhelse er så og si fraværende både i politiske pakkeforløp og i oppfølgingen etter slaget.

I forbindelse med Munnhelsedagen 20. mars ønsker Den norske tannlegeforening (NTF) og Landsforeningen for slagrammede å løfte problemet slik at flere slagpasienter kan få den informasjonen og oppfølgingen de har krav på, og behov for.

Slag kan gi store problemer for munnhelsen

Slagrammede har økt risiko for å få problemer med den orale hygienen grunnet nedsatt funksjon, lammelser og medikamentbruk. Nedsatt funksjon som følge av slag gjøre det svært vanskelig å betjene tannbørsten og ivareta gode munnhygienerutiner uten hjelp. Over 60% får lammelser i ansikt, munn og/eller tunge som følge av slaget* Lammelser i munnhulen kan bidra til at den naturlige prosessen med å rense munnen etter måltidene forsinkes, og tennene utsettes derfor for matrester og syrepåvirkning over lengre tid. Mange slagrammede har i tillegg et høyt forbruk av medikamenter som kan gi munntørrhet. Over halvparten av slagpasienter opplever munntørrhet, noe som fører til dårligere rensing av munnhulen, og kan gjøre det vanskelig å spise, svelge, snakke og fungere sosialt.

- Slagrammede opplever ofte at nedsatt oral funksjon og medikamentbruk går hardt utover munnhelsen. Tannlegene må i mye større grad inkluderes i den tverrfaglige oppfølgingen i rehabiliteringsfasen, og munnhelse må med i faglige retningslinjer og politiske pakkeforløp. Det er også veldig viktig at pasienter og pårørende får god nok informasjon om hvordan man kan forebygge problemene, sier president i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum

Det er viktig at alle slagpasienter tar kontakt med tannlege på et tidlig stadium i rehabiliteringsfasen, og at tannhelsepersonell er med i den tverrfaglige oppfølgingen. Den orale helsen har stor innvirkning på livskvaliteten, på inntak av næring og på sosial funksjon. Et besøk hos tannlegen kan derfor forebygge mange problemer. God oral helse forebygger dessuten infeksjoner som potensielt kan bidra til nye slag.

- Det er veldig viktig at det nå settes fokus på tannhelse. Mange slagrammede får store problemer med tannkjøtt og munntørrhet en stund etter slaget. Meg selv inkludert. Men selv om det rammer en stor gruppe pasienter er dette noe som nesten aldri blir tatt opp på sykehuset, i rehabilitering eller hos fastlegene. Informasjonen er for dårlig, og konsekvensene er store. Det handler om mer enn bare munnen – det handler om livskvaliteten!, avslutter Roger Amundsen, leder i Landsforeningen for slagrammede

* Tall hentet fra Myhrer et al, Forskning nr 2, 2014

FAKTABOKSER:

Gode råd ved munntørrhet:

 • Skyll munnen ofte med vann, evt sug på isbiter.
 • Tygg sukkerfri tyggegummi eller pastiller.
 • Spis mat som krever tyggemotstand og stimulerer spyttkjertlene.
 • Begrens inntaket av sukker- og syreholdig drikke.
 • Bruk høykonsentrerte fluorpreparater som beskytter mot karies. Snakk med tannlegen din om dette.
 • Gå regelmessig, helst to ganger i året, til tannlege eller tannpleier hvis du er plaget med munntørrhet.
 • Spør tannlegen din om preparater som kan fungere smørende og/eller spyttstimulerende (gel, spray, sugetabletter osv.)

Generelle råd for god munnhelse:

 • Puss tennene to ganger daglig med myk tannbørste og fluortannkrem
 • Bruk tannstikker, tanntråd eller mellomromsbørste mellom tennene
 • Begrens sukkerinntaket gjennom mat og drikke
 • Spis regelmessige måltider og unngå småspising mellom måltidene
 • Begrens inntaket av sure drikker som brus, lettbrus, juice og lignende
 • Bruk vann uten smak som tørstedrikk
 • Besøk tannlegen regelmessig for å oppdage forandringer som krever behandling

Om Den norske tannlegeforening

Den norske tannlegeforening (NTF) er en yrkesorganisasjon for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Omlag 90 % av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer. Hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Foreningens sekretariat ligger i Håkon VIIs gate 6 i Vika i Oslo og har 24 fast tilsatte.