Nordens velferdssenter

Om ungas psykiska hälsa i Sveriges riksdag

Pressemelding   •   mai 23, 2016 10:37 CEST

Onsdagen den 25 maj arrangerar Nordiska rådets svenska delegation ett seminarium om psykisk ohälsa bland barn och unga. Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på Nordens Välfärdscenter, kommer att presentera de viktigaste insikterna från projektet ”Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning”.

Nordiska rådet, samarbetsorganet mellan de nordiska staternas parlament, har i många år arbetat med frågor som rör barn och unga. Onsdagens seminarium har fokus på psykisk ohälsa bland barn och unga – ett växande problem i Norden.

Projektet ”Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning”, som drivs av Nordens Välfärdscenter, sätter fokus på unga mellan 16 och 29 år. Syftet är att inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad de ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga.

– Under seminariet kommer jag att sammanfatta de viktigaste insikterna och resultaten vi kommit fram till i vårt projekt. Det är även viktigt för mig att lyfta ungdomarnas perspektiv, säger Lidija Kolouh-Söderlund.

Att ungdomarna själva får komma till tals har varit utmärkande för projektet. Och intresset för ungdomarnas perspektiv tycks gå åt rätt håll. Vid seminariet deltar även representanter från BRIS, Barnombudsmannen, Barn- och ungdomspsykiatrin och föreningen Mind.

– Det känns verkligen både roligt och viktigt att få tillgång till den här arenan, säger Lidija Kolouh-Söderlund. Politiker är en viktig målgrupp för projektet vilket gör det här till ett fantastiskt tillfälle.

Seminariet ”Psykisk ohälsa bland barn och unga”
Tid: onsdagen den 25 maj, kl 13.00-15.45

Plats: Sveriges riksdag. Förstakammarsalen, entré via Riksplan

Anmälan till seminariet görs till nr@riksdagen.se.

Nordens Välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet.