Statistisk sentralbyrå SSB

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 4. kvartal 2009: Svakt år for hotellene

Pressemelding   •   feb 26, 2010 10:07 CET

2009 ble et skuffende år for norsk overnattingsvirksomhet. Totalt falt omsetningen for hoteller og andre overnattingsbedrifter med 5,2 prosent fra 2008.

Blant bedriftene som tilbyr overnatting i Norge var det spesielt hotellene
som sleit i fjor. Etter flere år med solid vekst, opplevde de en omsetningssvikt på 5,8 prosent i 2009. Tall fra SSBs overnattingsstatistikk
tyder på at denne nedgangen skyldes både færre gjestedøgn og fallende
rompris. Enkelte næringer i overnattingsbransjen kunne derimot vise til
positive tall i 2009, blant annet campingplasser og turisthytter hvor omsetningen økte med 3,5 prosent fra 2008.

Nedgang også for transport

2009 var også et tungt år for de fleste næringer innenfor
transportsektoren. Totalt falt omsetningen i næringshovedområdet Transport og lagring med 8,3 prosent i fjor sammenlignet med året før. Nedgangen var mest markant for sjøfartsnæringen, som rapporterte en omsetningssvikt på hele 15,0 prosent i 2009. I denne næringen var det særlig transport av gods som bidro til de svake tallene.

Nullvekst for telekommunikasjon

Etter flere gode år stoppet også veksten i telekommunikasjon opp i fjor.
Omsetningen for bedrifter i denne næringen økte med kun 0,1 prosent fra 2008 til 2009. De fleste bransjene i næringshovedområdet Informasjon og kommunikasjon opplevde imidlertid en vesentlig nedgang. Blant annet falt omsetning for bedrifter i forlagsbransjen og radio- og fjernsynskringkasting med henholdsvis 6,5 og 4,8 prosent i fjor.

Nedgangen fortsetter i 4. kvartal

Tallene for 4. kvartal bekrefter i store trekk den dårlige utviklingen i
2009. Omsetningen gikk for eksempel ned med 8,2 prosent for bedrifter i
næringshovedgruppen Godstransport på vei fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. I samme periode falt omsetningen for telekommunikasjonsnæringen med 1,9 prosent, en nedgang som ifølge SSBs prisindekser for informasjon og kommunikasjon kan tilskrives fallende priser for tjenester i denne næringen. Derimot er serveringsbransjen i ferd med å snu trenden og kunne i 4. kvartal 2009 vise til en omsetningsvekst på 3,0 prosent fra samme kvartal i 2008.

Foreløpige tall

Tall for 4. kvartal er i de fleste næringene basert på tall for kun
oktober måned. Tall for november og desember er beregnet med utgangspunkt i utviklingen fra 5. til 6. termin i 2008. Derfor må tall for 4. kvartal betraktes som foreløpige.

Overgang til ny næringsklassifisering

Fra og med 1. kvartal 2009 publiseres omsetningsindeksen etter ny
standard for næringsgruppering (SN2007). Denne næringsgrupperingen medfører en del endringer i forhold til tidligere publiseringer. Blant annet er det gamle næringshovedområde I (Transport og kommunikasjon) delt i to: H (Transport og lagring) og J (Informasjon og kommunikasjon). I tillegg dekker omsetningsindeksen flere næringer enn tidligere, deriblant
forlagsvirksomhet og tjenester tilknyttet informasjonsteknologi. Les mer om overgangen til SN2007 her.

Omorganisering av kollektivtransporten


Som følge av omorganisering av kollektivtransporten i Oslo og Akershus
er ikke tallene for 2008 i NACE 49.3 og NACE 52.2 direkte sammenlignbare med tidligere årganger.


http://www.ssb.no/sroi/