Statistisk sentralbyrå SSB

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, oktober 2009

Pressemelding   •   des 07, 2009 22:28 CET

Industriomsetningen går opp

Omsetningen i norsk industri gikk opp med 3,1 prosent i perioden august til oktober 2009, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Det viser sesongjusterte tall. Bidraget til veksten kom hovedsakelig fra hjemmemarkedet.

Sesongjusterte tall viser at metallindustrien økte omsetningen med 20,4 prosent. Omsetningen for ikke-jernholdige metaller steg med 21 prosent, og var en sterk bidragsyter til økningen. Det samme gjelder for oljeraffinering, kjemisk farmasøytisk industri med en omsetningsvekst på 7,2 prosent. Positive omsetningstall for disse næringene skyldes en kombinasjon av økt volum og prisvekst, se Produksjonsindeks for industrienog Produsentprisindeksen.

Næringer som trekker industriens omsetning ned denne perioden er blant annet metallvareindustrien med en nedgang på 2,4 prosent og bygging av skip og oljeplattformer med 1,2 prosent.

Vekst i omsetningen fra september til oktober

Omsetningen for industrien gikk opp med 1,7 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall. Noe av forklaringen bak veksten på månedsbasis er omsetningen knyttet til leveranser innenfor bygging av skip og oljeplattformer som økte med 7,2 prosent siste måned. Andre bidragsytere var maskinreparasjon og -installasjon og metallindustrien som gikk opp med henholdsvis 6,6 og 1,1 prosent.

Svakere tall i oktober i år enn oktober i fjor

Industriens omsetning gikk ned med 8,8 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor, viser ujusterte tall. Næringene som viste størst nedgang var metallindustri med 26,1 prosent og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med 12,3 prosent. I tillegg var det fall i omsetningen for bygging av skip og oljeplattformer på 6,8 prosent og 19,2 prosent for data- og elektrisk utstyrsindustri. Nedgangen for skip og oljeplattformer skyldtes lavere omsetning på eksportmarkedet alene.

Omsetningen i næringsmiddelindustrien var om lag uendret i forhold til samme periode i fjor.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 10,5 prosent fra september 2008 til september 2009, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosona gikk ned med 16,8 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Oktober 2009

Tabell; http://www.ssb.no/ogibkoms/