Nærings- og handelsdepartementet

Omstilling, nyskaping og innovasjon på dagsorden i Grenland

Pressemelding   •   feb 01, 2011 09:22 CET

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker i dag Herøya Industripark. Hit har han tatt med seg gruppen av unge tillitsvalgte i prosjekt Norge 2020.

Hva skal vi leve av i fremtiden? Dette er utfordringen som nærings- og handelsminister Trond Giske har tatt fatt på gjennom prosjekt Norge 2020. To grupper er satt sammen, en av unge næringslivsledere og en av unge tillitsvalgte, for å diskutere spørsmålet og komme med innspill. I dag møtes tillitsvalgtsgruppen for tredje gang.

Besøket i Herøya Industripark belyser disse temaene: ”Ny teknologi, innovasjon og nyskaping” samt ”Miljø, energi og klima”.

- Utviklingen ved Herøya Industripark er eksempel på god omstillingsevne og godt samarbeid om å løse utfordringene. I dag er det flere arbeidsplasser på Herøya enn i 2002 da Hydros magnesiumfabrikk ble nedlagt. Med sine rundt 90 ulike bedrifter tilbyr parken industrikompetanse i verdensklasse, sier Giske.

Han er svært fornøyd med at det lot seg gjøre å ta tillitsvalgtsgruppen 2020 med på omvisning på Herøya.

- Utviklingen for norsk næringsliv framover er det som ligger til grunn for hele prosjektet Norge 2020. Derfor er det positivt å kunne se nærmere på og lære av gode eksempler på bedrifter som lykkes, sier statsråden.

Spennende innledere

Etter omvisningen skal tillitsvalgtsgruppen tre sammen for å diskutere dagens temaer. Innledningene blir presentert av Olav Volldal, tidligere sjef i Kongsberg Automotive, Paul Chaffey ved NHO-foreningen Abelia og Marius Gjerseth ved miljøstiftelsen ZERO.

- Gruppen skal blant annet drøfte ny teknologi, innovasjon og omstilling. Norske bedrifter er konkurransedyktige fordi de har høy produktivitet, er innovative og omstillingsdyktige, sier Giske.

Han er også tydelig på at miljøaspektet kommer til å stå sentralt i teknologiutviklingen fremover.

- Miljø og klima kommer til å stille nye krav til oss – både til enkeltindivider, bedrifter og myndigheter. For næringslivet innebærer disse utfordringene også nye muligheter for næringsutvikling, for eksempel til å tilby ny teknologi og nye løsninger. Jeg ser fram til gode diskusjoner om dette i dag.

Statsråden avslutter dagen ved å innlede for Industriclusteret Grenland. Temaet da er ”satsing på norsk landbasert industri i fremtiden”.

- Investeringer i ny teknologi kombinert med evne og vilje til omstilling vil bli enda viktigere for å hevde seg i den internasjonale konkurransen i fremtiden, sier Giske.