Politihøgskolen

Operativt politiarbeid i hverdag og krise

Pressemelding   •   mar 19, 2018 15:20 CET

Tema og program er på plass. Politihøgskolens forskningskonferanse 7. - 8. juni fokuserer i år på Operativt politiarbeid, både i hverdag og krise. Konferansen er åpen for media.

Her er noen smakebiter fra programmet:

Hvordan gjennomføre og evaluere store terrorøvelser?

Blant foredragsholderne er forskere fra Centre for Critical & Major Incident Psychology i Liverpool som skal presentere forskning på trening og forberedelser til store øvelser, samt evaluering. Dette miljøet planla, gjennomførte og evaluerte den største øvelsen i nyere tid på kjøpesenteret Meadowhall i Sheffield, med over 850 statister involvert i 2017. Hvordan gjorde de det, og hva ble resultatet?

Debatt om bevæpning

Politimesteren i Oslo møter leder av bevæpningsutvalget til debatt.

I mars 2017 leverte bevæpningsutvalget sin rapport som anbefalte en videreføring av dagens bevæpningspolitikk med framskutt lagring i kjøretøy. Hvordan kan et regjeringsoppnevnt utvalg og landets største politidistrikt ha en så ulik oppfatning av helt sentrale forhold som bestemmer en bevæpningspolitikk? Politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold møter leder av bevæpningsutvalget Anne Kari Lande Hasle til debatt.

Videre innleder leder av Beredskapstroppen, Helge Mehus, under tittelen: En folkelig spydspiss eller paramilitær supermann?

Egen forskning

Politihøgskolen skal også presentere ny, egen forskning, og ser på hvordan politiet løser sine operative oppgaver i en hverdagslig kontekst. Cato Hemmingby ser på terrorister og deres målvalg, og høgskolen presenterer også funn fra politiet, politistudentene og publikum om deres oppfatninger om bevæpning.

Hvem kan delta?

Forskningskonferansen har politiansatte og andre forskere innen relevante områder som hovedmålgruppe. Andre som gjerne vil delta å Forskningskonferansen kan kontakte Bjørn Barland ved Politihøgskolen: Bjorn.Barland@phs.no

Media velkommen

Det vil bli sendt ut egen invitasjon til media tidlig i mai, men dato og interesse kan alt nå hakes av. Spørsmål kan eventuelt rettes til PHS pressevakt: info@phs.no

Her er oversikten over programmet, og eventuelle endringer fremover.