Perduco

Opinion og Perduco fusjonerer

Pressemelding   •   nov 30, 2011 09:44 CET

Et av Norges største analysebyråer Opinion AS og analyse- og kommunikasjonsbyrået Perduco AS slår seg sammen. Målet er å bli bransjens dyktigste innovatør.

Opinion AS ble etablert for 25 år siden og er Norges største ikke-kjedetilknyttede analysebyrå og var tidligere eid av FAFO. Perduco AS som er i ferd med å runde 10 år, har spesialisert seg på samfunnsaktuelle analyser og kommunikasjon for offentlig sektor og større norske selskap. Norges forskningsråd er Perducos største oppdragsgiver.

- Perducos metodekompetanse og faglige grundighet i kombinasjon med Opinions kapasitet, produksjonsapparat og størrelse er en fantastisk kombinasjon. Sammen kan vi nå gjennomføre de virkelig store og krevende prosjektene, sier adm. dir. Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS som også vil lede det nye selskapet Opinion Perduco AS.

Aas Askheim mener det nye selskapet er spesielt godt posisjonert til å takle utfordringene i bransjen og hos kundene i årene fremover.

- Før var det enklere å gjennomføre markedsanalyser. I dag har vi i prinsippet millioner av redaktører som både vil og kan uttrykke seg igjennom ulike kanaler. Vi skal gi våre to hovedkonkurrenter Synovate og TNS tøff konkurranse, hvor vi skal vinne prosjekter ved å designe kreative og innovative løsninger tilpasset kundenes behov i et endringsorientert marked, sier Aas Askheim.

Kunnskap kan kommuniseres

Perduco var et av de første selskapene i Norge som kombinerte analyse- og kommunikasjonsfaget som tradisjonelt tilhørte to ulike bransjer.

- Kunnskapssamfunnet krevet at kunnskap ikke bare innhentes, men også kommuniseres. I dag er vi blant annet det største private selskapet innen forskningsjournalistikk og utfører samtidig analyser for landets største oppdragsgivere, sier partner og seniorrådgiver Nora Clausen i Perduco AS.

- Markedet er i en voldsom endring. Enten man leverer helsetjenester, selger leverpostei eller konsertopplevelser skaper teknologi- og samfunnsendringene utfordringer i å gjennomføre gode analyser og formidle komplekse data forståelig. Opinion Perduco blir det mest endringsorienterte analyseselskapet med spisskompetanse i multimediesamfunnet, sier Aas Askheim.

Et selskap i vekst

Det nye selskapet Opinion Perduco AS vil omsette for over 50 millioner kroner, har 34 ansatte og har god inntjening. Begge selskapene leverte individuelt millionoverskudd før sammenslåing. Det nye selskapet vil være eid av de ansatte, samt det børsnoterte investeringsselskapet Zoncolan ASA.

Perducos søsterselskap, Perduco Kultur AS, som er blitt et ledende nisjebyrå innen kultursektoren og som ledes av BI-professor Anne-Britt Gran, blir et datterselskap av Opinion Perduco AS.

For mer informasjon, kontakt:

  • Adm. dir. Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS og det nye Opinion Perduco AS, tlf. 922 34 056
  • Partner og seniorrådgiver Nora Clausen i Perduco AS og det nye Opinion Perduco AS, tlf. 984 03 047

 Opinion Perduco

Antall ansatte: 34

Forventet omsetning i 2012: ca. 50 MNOK

Begge fusjonerende selskaper leverer driftsoverskudd i 2011 og hadde også i 2010 et samlet driftsoverskudd på over 2 MNOK.

Viktige kunder: Norges Bank, NAV, Norges forskningsråd, NSB, A-pressen, KLP Forsikring, DNB, Riksteatret, Nationaltheatret, Oslo kommune, Kavli, Telenor, Sparebank 1, Skatteetaten, P4, PwC, m.fl.

Viktigste tjenesteområder:

Merkevare- og produktundersøkelser

Kundeundersøkelser (f. eks. kundetilfredshet)

Omgivelsesundersøkelser (f. eks. profil, holdning, omdømme, samfunn, meningsmåling)

Kommunikasjon og forskningsformidling (f. eks. forskningsjournalistikk)

Analyse for kultursektoren (f. eks. kulturopplevelser)

Kvalitative undersøkelser (f. eks. fokusgrupper, etnografi, dybdeintervjuer)

Feltarbeid (telefon- og webbaserte surveys)

Det nye selskapet Opinion Perduco vil være eid av ansatte, samt det børsnoterte investeringsselskapet Zoncolan ASA.

Opinion AS

Norges største ikke-kjedetilknyttede analyseselskap. Eiet av FAFO i perioden 1994-2004, og fusjonert med Bengal Consulting og Intera Research Lab 2005. Leverer kundetilpassede analysetjenester til privat og offentlig sektor. Etablert 1986, 26 ansatte.

Perduco AS

Leverer samfunnsaktuelle analyser for landets største offentlige og private virksomheter, samt kommunikasjon/forskningsjournalistikk. Et av få selskaper som flere ganger har vært på DNs gaselleliste over landets raskest voksede selskaper. Etablert 2002, 8+ ansatte.

Perduco Kultur AS

Søsterselskap av Perduco AS. Et nisjeorientert analysebyrå innenfor kulturfeltet, samt feltet kultur- og næringsliv. Selskapet står bak flere av de største kulturundersøkelsene de siste årene og på oppdrag fra de sentrale aktørene på feltet. Etablert 2004, 1+ ansatte.