Plan Norge

Vold mot barn hindrer utvikling

Pressemelding   •   jun 04, 2013 06:21 CEST

18 år gamle Marcela bor i El Salvador, et av de mest voldelige landene i verden der mange lever med at vold er blitt en normal del av hverdagen. I hennes hjemby San Salvador gruer jentene seg til å gå på skolen etter at de har kommet i puberteten. De blir rutinemessig trakassert og mange blir tvunget til å ha sex. Konsekvensene er spesielt ødeleggende for de jentene som blir gravide, og dermed tvunget til å avslutte sin utdanning.

- Jeg kunne vært en av disse jentene, om jeg ikke blitt klar over mine rettigheter, sier Marcela. Hun ble for noen år siden med i et prosjekt der hun lærte om barns rett til ikke å bli utsatt for vold. Prosjektet er støttet av Plan.  

I dag bidrar Marcela til å redusere volden i lokalsamfunnet ved å informere om barns rettigheter gjennom radio og film. Hun deltar i et prosjekt kalt "Cultura de Paz" (Culture of Peace), hvor hun har fått opplæring i å øke bevisstheten blant andre unge mennesker i lokalsamfunnet sitt på vold. Vold mot barn og spesielt jenter er da sentrale temaer.

Marcela er et eksempel på at det nytter å endre denne voldelige tendensen i Latin-Amerika. Marcela er fortsatt singel og en rollemodell for yngre jenter. Hun tar høyere utdanning og er en forkjemper for jenters rettigheter i samfunnet.

- Å lære om mine rettigheter og jobbe mot vold, har endret livet mitt, men det er fortsatt for mange jenter i mitt lokalsamfunn som møter vold og dropper ut av skolen på grunn av det, sier hun.

Vold mot barn er svært utbredt

At barn, og jenter spesielt, utsettes for vold er et globalt problem. Statistikken viser at mellom 500 millioner og 1,5 milliarder barn opplever vold hvert år, i følge Unicef. Mange voldsovergrep skjer i skolen. 

Generalsekretæren i Plan Norge, Helen Bjærnøy, mener tallene er oppsiktsvekkende.

– Tallene er alarmerende. Det er en rettighet for barn å bli beskyttet mot vold, og vold mot barn er et hinder for utvikling. Bekjempelse av vold og overgrep mot jenter, blant de viktigste likestillingskampene i verden i dag. Plan jobber med økt likestilling, med ikke-voldelig disiplin i skolen, og med å endre holdninger hos voksne, men vi ønsker et forpliktende internasjonalt engasjement for å stoppe all vold mot barn.

Over 220 millioner barn opplever seksualisert vold

Verden over har anslagsvis 150 millioner jenter og 73 millioner gutter opplevd seksualisert vold.  

- Når så mange barn blir misbrukt – oftest av mennesker de kjenner og bør kunne stole på – skaper dette en grunnleggende mistillit som forplanter seg gjennom generasjoner og til ulike deler av samfunnet, sier Bjørnøy.

Plan håper på internasjonal innsats for å redusere vold mot barn

31. mai mottok FNs generalsekretær forslag til nye utviklingsmål som skal erstatte de eksisterende FNs Tusenårsmål for fattigdomsreduksjon som løper ut i 2015.Her var bekjempelse av vold mot barn inkludert.

- Det svært gledelig at to av delmålene, nå går på å få en slutt på vold mot barn, sier Bjørnøy.

Det foreslås også et mål om å få slutt på barneekteskap, som er en alvorlig form for vold mot barn.

- Plan mener at mangelen på mål knyttet til bekjempelse av vold mot barn er en av de største svakhetene i Tusenårsmålene. Vi er derfor svært fornøyde med at vi har fått gjennomslag for å inkludere disse målene i utkastet til utviklingsmålene som skal gjelde etter Tusenårsmålene.

Fakta om vold mot barn:

-  Mellom 500 millioner og 1,5 milliarder barn opplever vold hvert år (Unicef).

-  Mange opplever vold i skolen, i noen land er mer enn 80 prosent av elevene utsatt for vold i skolen, i form av fysisk avstraffelse.

-  Millioner av barn lever i frykt for å bli fysisk mishandlet.  

-  Anslagsvis 150 millioner jenter og 73 millioner gutter har opplevd seksuell vold på verdensbasis.

-  Nesten halvparten av alle seksuelle overgrep er begått mot jenter under 16 år.

-  Rapporter tyder på at barn så unge som seks år er utsatt for voldtekt, men det er grunn til å tro at også yngre barn blir utsatt for voldtekt.

-  FN markerer vold mot barn dagen 4. juni. Det er i år 30 år siden første gang denne dagen ble markert.

Tallene er hentet fra rapporten A girl’s right to learn without fear, working to end gender-based violence at school, (2013) se http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/campaigns/a-girl2019s-right-to-learn-without-fear.


Plan Norge - 75 år for og med barn