Det norske oljeselskap ASA

Oppdatering om Stirby

Pressemelding   •   nov 29, 2010 13:52 CET

Det norske oljeselskap ASA har som operatør for PL 341 funnet indikasjoner på gass i Stirby Deep prospektet, i Vikinggraben i Nordsjøen, ca. 75 km nord for Sleipnerfeltet.

Brønnen er ikke boret ferdig, men hittil er det påvist indikasjoner på gass/gasskondensat under høyt trykk i en 70 meter kolonne i sandstein med lav porøsitet på 4870 meters dyp.

Det er for tidlig å si noe om gassen er produserbar, men indikasjonene gjør at det er ønskelig å bore dypere og samle inn mer data som vil gi et bedre grunnlag for å vurdere størrelsen på funnet og det kommersielle potensial.

Brønnen vil derfor ta flere uker lenger å ferdigstille enn det som tidligere er kommunisert til markedet.

Rettighetshaverne i lisensen er:
Det norske (30%), Wintershall (20%), Marathon (12%), North Energy (11%), Bayerngas (10%), GDF SUEZ (10%) og Talisman (7%).


Kontakter:
Odd Ragnar Heum, Direktør felt– og områdeutvikling, tlf.: +47 932 24 076
Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser.

Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 boret selskapet ni brønner som operatør eller på vegne av andre operatører, og den høye aktiviteten har fortsatt i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Les mer om Det norske på www.detnor.no