Fiskeridirektoratet

Oppdretterne må forberede seg på uvær

Pressemelding   •   nov 25, 2011 10:42 CET

I forbindelse med ekstremværet «Berit» spår meteorologene springflo, høye bølger, regn og kraftig vind flere steder fra Møre til Lofoten. Fiskeridirektoratet oppfordrer alle oppdrettere som kan bli påvirket av uværet til å kontrollere anleggene sine.

Før uvær må anlegget gjennomgås med spesielt henblikk på at det kan bli unormalt store bevegelser i anlegget. Sjekk at fôrslanger er lange nok hvis fôrflåte og flytekrage skulle få bevegelser i motfase.

Sjekk også at det ikke ligger løst utstyr på anlegget og at fôrautomater og lignende er godt festet. Er man i tvil, bør man vurdere å ha mindre fôrmengder i automatene. Anlegg som ligger på lokalitetene skal tilfredsstille NYTEK-forskriften.

Drift og vedlikehold skal utføres i henhold til brukerhåndbøker og krav i henhold til IK-akvakultur. Anleggene skal tåle å ligge på lokaliteten, men før forventede uværsbelastninger er det likevel fornuftig å gå ekstra nøye over anlegget.

Midlertidige reparasjoner
Hvis man skulle oppdage mangler eller andre forhold som tilsier reparasjon, utskiftning eller forsterkning, må man være helt sikker på at forbedringene utføres uten å svekke anlegget midlertidig hvis det er fare for at uværet skulle komme.

For anlegg med dugelighetsbevis bør man gjøre dette i dialog med inspeksjonsorgan, og ved nyere anlegg bestående av produktsertifiserte hovedkomponenter, bør dette gjøres i henhold til brukerhåndbøker, eventuelt i dialog med produsent.

Forankringen
Sjekk at alle liner er intakte og at de har riktig forspenning. Knuter, spleiser, kauser og sjakler bør sjekkes ekstra nøye, og der det er mulig bør koplingsplater og andre kritiske komponenter sjekkes.

Er det liner som av en eller annen grunn kan se svake ut, bør man vurdere å legge ut forsterkninger. For eksempel liner fra anlegget ut til bøyer som har fått fysisk slitasje eller andre skader. Kontakt sertifisert leverandør av fortøyning hvis det er tvil.

Nøter
Er nøtene riktig innfestet? Sjekk at vekten av nota tas opp i sidetau/innfestingspunkt og ikke belaster hoppenettet og rekkverket. Er alle innfestingspunktene i bruk?

Sjekk også at utspilingssystem og lodd er riktig innfestet. Gjør en ekstra sjekk av alle notgjennomføringer (fôrslanger og så videre) og at eventuelle dødfiskoppsamler er riktig montert.

Tau (og fôrslanger) som skal være slakke, må være så slakke at systemet tåler uventet store bevegelser.

Flytekrager
Gå over anlegget ekstra nøye og sjekk om det finnes begynnende sprekker i stålanlegg eller stålkomponenter. Gå spesielt nøye over de deler av anlegget som brukerhåndbøker påpeker, eller som inspeksjonsorgan har påpekt ved utstedelse av dugelighetsbevis.

Sjekk innfestingspunktene til forankringslinene og hengsler likeså.

Etter uværet
Etter en uværsperiode må anlegget alltid gjennomgås med henblikk på å avdekke eventuelle skader.

Gå gjennom de kritiske punktene som er nevnt ovenfor, og foreta eventuelle utbedringer i tett samspill med leverandører eller andre kyndige.