Justis- og politidepartementet

Opphever taushetsplikt i Treholt-saken

Pressemelding   •   nov 01, 2010 10:06 CET

Justisminister Knut Stoberget presenterte beslutningen om å oppheve taushetsplikten i Treholt-saken på en pressekonferanse i dag.


Regjeringen har i dag besluttet å oppheve taushetsplikten for blant annet tidligere og nåværende ansatte i PST og POT i Treholt-saken. – Det er viktig at alle sider ved denne saken nå blir belyst og gjennomgått under behandlingen i Gjenopptakelseskommisjonen, sier justis- og politiminister Knut Storberget.

Hør hva Storberget sa under pressekonferansen nedenfor:


Gjenopptakelseskommisjonen anmodet i brev 8. oktober 2010 til Justis- og politidepartementet om fritak for taushetsplikt for tidligere og nåværende ansatte i POT og PST, samt tidligere justisminister Mona Røkke, tidligere utenriksminister Sven Stray og tidligere utenriksråd Kjell Eliassen i den såkalte Treholt-saken.

Kongen i statsråd har i dag opphevet bevisforbudet i straffeprosessloven § 117, slik at disse får anledning til å forklare seg om forhold som holdes hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat. – Det er tatt forbehold for opplysninger som er egnet til å svekke muligheten til samarbeid med fremmede staters sikkerhets- og etterretningstjenester. Ettersom det i dag kun er mindre deler av Treholt-dommen som fremdeles er gradert, får denne reservasjonen etter alt å dømme liten praktisk betydning, sier Storberget.

Justis- og politidepartementet vil i tillegg gi samtykke etter straffeprosessloven § 118 til å oppheve den lovbestemte taushetsplikt som følger av disse personenes arbeids- og tjenesteforhold i Treholt-saken.