Utlendingsdirektoratet (UDI),

Oppholdstillatelse for deltakere i Oslo Ski-VM 2011 Deltakere i Oslo Ski-VM 2011 kan få seks måneders oppholdstillatelse for vintersesongen.

Pressemelding   •   nov 04, 2010 16:40 CET

Oppholdstillatelse med kulturelt formål kan gis for inntil seks måneder, fra midten av november til midten av april. For å kunne få en slik tillatelse, må utøveren eller støtteteamet tilhøre det nasjonale landslaget. Tilhørigheten må bekreftes av det nasjonale skiforbundet.

Hvordan kan man søke om oppholdstillatelse for vintersesongen?


All søkere må levere en individuell søknad, og legge ved kopi av passet sitt. Søknaden kan leveres av en representant for det nasjonale skiforbundet. Hvis søknaden leveres av en slik representant, må den undertegnes av søkeren selv. Alternativt kan søkeren skrive en fullmakt som gir representanten myndighet til å fremme søknad på hans eller hennes vegne.   En bekreftelse fra det nasjonale skiforbundet skal legges ved som dokumentasjon på underhold og bolig. Hvis flere medlemmer på landslaget søker om oppholdstillatelse, er det tilstrekkelig å levere én felles bekreftelse.

Hvor skal søknaden leveres?


Søknaden kan leveres i et annet land enn søkerens hjemland, også i Norge og andre land i Schengenområdet. Vi oppfordrer imidlertid deltakerne til å søke fra hjemlandet sitt før de reiser til World Cup sesongen, eller så tidlig som mulig, slik at oppholdstillatelsen kan være tilgjengelig senest når visumet for tre måneder eller den visumfrie oppholdstiden utløper. Søknadsgebyret er NOK 1 100.

Hvem trenger ikke slik oppholdstillatelse?


Dersom du ikke skal være i Schengenområdet i mer enn 90 dager, trenger du ikke en slik tillatelse. Personer fra land som ikke er unntatt fra visumplikten (oversikt over land som er unntatt fra visumplikten) trenger et Schengenvisum for å oppholde seg i Norge/Schengen i inntil 90 dager.

Hvis du har spørsmål om dette kan du ta kontakt direkte med arbeidsenheten i UDI på telefon + 47 23 30 92 40 eller e-post arbeidsenheten@udi.no.