Miljøverndepartementet

Oppnevning av nasjonalparkstyret for verneområdene i Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark

Pressemelding   •   nov 09, 2010 08:58 CET

Miljøverndepartementet oppnevner i dag nasjonalparkstyret som skal forvalte verneområdene knyttet til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dette er et ledd i innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Kommunene og fylkeskommunen får gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

- Det er svært gledelig at alle de åtte kommunene sammen med de fire berørte  fylkeskommunene vil påta seg ansvaret for ivareta de unike naturverdiene i knyttet til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med tilliggende verneområder. Nasjonalparkstyret får et stort ansvar på vegne av hele nasjonen for å forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Oppnevnelse av nasjonalparkstyret skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder om å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser.

Nasjonalparkstyret vil bestå av: Bengt Fasteraune fra Dovre kommune, Eva Tørhaug fra Folldal kommune, Per Dag Hole fra Lesja kommune, Rolf Jonas Hurlen fra Nesset kommune, Ola Røtvei fra Oppdal kommune, Hanne Skamfer fra Rauma kommune, Ståle Refstie fra Sunndal kommune, Bersvend Salbu fra Tynset kommune, Anne Marie B. Jøranli fra Oppland fylkeskommune, Toril Melheim Strand fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Arne Braut fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Gunn Randi Fjæstad fra Hedmark fylkeskommune.

Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken og i de tilliggende verneområdene sikres for kommende generasjoner.

Det skal ansettes to nasjonalparkforvaltere som vil utgjøre nasjonalparkstyrets sekretariat.

Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010(Prop. 1 S (2009-2010) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneområder ellers i landet, oppnevnes nå fortløpende.