Finansdepartementet Norge

Oppnevninger til Norges Banks hovedstyre

Pressemelding   •   nov 25, 2011 12:36 CET

Liselott Kilaas har bedriftsøkonomisk kompetanse og erfaring fra næringslivet. Egil Matsen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU, og forsker innen makroøkonomi og finans, og har vært 2. varamedlem i hovedstyret siden 1. januar 2010. Espen R. Moen oppnevnes som nytt 2. varamedlem til Norges Banks hovedstyre til erstatning for Egil Matsen. Moen er professor i samfunnsøkonomi ved BI og professor II ved Universitetet i Oslo.

- Jeg er godt tilfreds med den nye sammensetningen av hovedstyret. Det er viktig at hovedstyrets sammensetning reflekterer en bred faglig bakgrunn og kompetanse, og med betydelig innsikt i samfunnsøkonomiske problemstillinger, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Fra 1. januar 2012 vil hovedstyret med dette få følgende sammensetning (de ansattes representanter er ikke tatt med):

Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen
Nestleder: Visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad

Medlem: Administrerende direktør Liselott Kilaas, Oslo
Medlem: Daglig leder Brit K. Rugland, Stavanger
Medlem: Siviløkonom Ida Helliesen, Oslo
Medlem: Direktør Eirik Wærness, Stavanger
Medlem: Professor Egil Matsen, Trondheim

Første varamedlem: Universitetsstipendiat Gøril Bjerkan, Bærum
Andre varamedlem: Professor Espen R. Moen, Oslo