OsloMet

Oppretter ny tolkeutdanning på HiOA

Pressemelding   •   des 16, 2015 11:13 CET

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) oppretter ny fireårig bachelorutdanning i tolking i offentlig sektor. Kunnskap om tolking blir stadig viktigere på grunn av det økte antallet flyktninger som kommer til Norge.

– Det er et stort og økende behov for tolker og kompetanse i tolking, og vi er veldig fornøyd med å nå kunne tilby en 4-årig deltidsutdanning på dette viktig området, sier instituttleder Gunn Bjørnsen ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved HiOA.

Behovet for kvalifiserte tolker vil bli større i årene fremover – ikke minst på grunn av den store økningen av flyktninger og asylsøkere til Norge.

– Ved Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker vi å bidra til å løse utfordringer knyttet til flyktningsituasjonen og migrasjon. Igjen ser vi at utdanning er en del løsningen for å møte fremtidens behov, sier rektor Curt Rice ved HiOA.

Viktig med kvalitet i tolking

Tolker har en viktig funksjon i offentlig sektor og det er avgjørende at tolkene har høy kompetanse for å løse krevende arbeidsoppgaver.

– En tolkeutdanning på bachelornivå vil være et viktig bidrag for å styrke kvaliteten på tolking i offentlig sektor, sier instituttleder Bjørnsen.

Stor interesse for tolkeutdanning

Det er stor interesse for tolkeutdanningen. Da høgskolen nylig hadde et ekstraordinært opptak til tolkeutdanning var det hele 449 søkere til de cirka 90 planlagte studentplassene.

Om tolkeutdanningen

  • Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr tolkeutdanning i over 60 språk og har hvert år flere hundre søkere.
  • Det nye bachelorstudiet bygger på dagens enkeltemner i tolking ved høgskolen.
  • I dag har tolkeutdanningen til sammen 53 studieplasser og i årene fremover vil antallet studieplasser økes til 113.
  • Ved tolkeutdanningen lærer studentene ulike tolketeknikker: simultantolking, konsekutiv tolking hvor tolken tolker etter at taleren er ferdig, og tolking fra tekst til tale.
  • Studentene lærer også hvordan de skal håndtere komplekse møter som rettsmøter og tverretatlige samarbeidsmøter i for eksempel barnevernet.
  • Opptak på studiet forutsetter svært gode tospråklige ferdigheter. Studentene må kunne minst to språk fra før. Bachelor i tolking er en ren tolkeutdanning, ikke en språkutdanning.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med ca. 16 000 studenter og over 1850 tilsatte.