Software Innovation AS

Oppskriften på en eNasjon

Pressemelding   •   jul 19, 2012 13:15 CEST

Estland oppfordrer privat og offentlig sektor til å gå sammen om et digitalt styrkeløft.

Estland går foran som verdens ledende eNasjon. Oppskriften er etablering av et åpent og desentralisert system der tjenester fra private og offentlige aktører er knyttet sammen digitalt. – Vi er helt avhengig av god feedback fra den norske IT-bransjen, sier Tone Helen Toften, statssekretær i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Mens debatten rundt digitalisering av nasjonen raser for fullt, går Estland foran som kroneksempelet på en nasjon som i løpet av et tiår har utviklet seg til verdens digitalt ledende samfunn.

Siden de første eID-kortene ble utstedt i 2012, har i dag 90 % av den estlandske befolkningen på 1,4 millioner innbyggere tatt i bruk elektronisk ID. Med eID kan innbyggerne benytte seg av et mangfold av e-tjenester, for alt fra elektronisk stemmegiving fra sofakroken, tilgang til helseinformasjon og elektroniske resepter, registrering av firma, signering av juridisk bindende kontrakter via Internett eller mobil, informasjon om hvem som har fått tilgang til personlige data, m.m.

Også Danmark er i ferd med å høste gode effektiviseringsgevinster fra sitt arbeid med digitalisering av offentlig sektor. Både Estland og Danmark viser norske myndigheter sin oppskrift på et vellykket digitaliseringsarbeid.

-Og hvordan klarte Estland det? 

Dette var spørsmålet som ble besvart da direktøren for det estlandske ICT Demo-senteret, Indrek Vimberg, var til stede på Software Innovations Annual Conference i Malmö for å fortelle om digitaliseringen av Estland. Til stede i publikum var over 100 ledere fra skandinaviske virksomheter i offentlig og privat sektor.  

 -I stedet for å utvikle en enkeltstående, sentral løsning, laget Estland et åpent, desentralisert system som linker ulike tjenester og databaser, både de private og offentlige, sammen digitalt. Dette initiativet åpnet opp for involvering av både utdanningsinstitusjoner og privat næringsliv i utviklingen av den digitale infrastrukturen, forteller Vimberg.

-Fleksibiliteten vi opplever gjennom den åpne strukturen, gjør at nye komponenter og tjenester stegvis kan utvikles og legges til gjennom årenes løp, noe som har vært avgjørende for vår suksess, forklarer han.

Næringslivet som viktig bidragsyter

Tone Helen Toften, statssekretær i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, var også til stede på Software Innovations konferanse for å presentere regjeringens nye digitaliseringsprogram. Hun forteller at regjeringen er opptatt av å ha en direkte dialog med bransjen i arbeidet med digitaliseringsprogrammet.

-Vi er avhengig av feedback og innspill fra leverandørene for å kunne definere en god strategi. Software Innovation, med sin tekniske ekspertise og lange erfaring med offentlige kunder, både i Norge, Danmark og Sverige, er en viktig bidragsyter, presiserer hun.

Danmark som utviklingslaboratorium

Software Innovation har i en årrekke samarbeidet med dansk offentlig sektor i utvikling av innovative løsninger for digital saksbehandling.

-Tett og kundenær innovasjon gjennom mange år gjør at vi i dag vet hva som skal til for at offentlige og private virksomheter kan realisere sine effektiviseringsgevinster. Et godt eksempel er Folketingets fulldigitalisering av parlamentariske prosesser med en papirreduksjon på 75 %. Det er mange penger spart, understreker Walla.

-Danmark er en stor inspirasjon i det norske digitaliseringsprogrammet. At Software Innovation bruker det danske markedet som sitt utviklingslaboratorium er av stor interesse for norsk forvaltning, sier statssekretæren.

Kun digital post i 2015

Særlig spennende er den danske regjeringens digitaliseringsinitiativ og det konkrete fokuset på felles komponenter som eID, borgerportal og digital postkasse. Her er danske et par år foran Norge og disse felles løsningene finnes allerede. Det er videre satt konkrete tidsfrister for at digitaliseringen, blant annet skal all post til innbyggere sendes digitalt innen 2015.

-Gjennom våre prosjekter hos Region Sjælland, Ministeriet for Forskning og Videre Utdannelse, Folketingets ombudsmann og Konkurrance og Forbrugerstyrelsen, har vi høstet unik erfaring og kompetanse på utvikling av standardløsninger der bruk av slike digitale komponenter er sentralt. Det har spesielt vært nyttig å finne løsninger for bruk av eID, digital signatur og digital post som kombinerer utnyttelse av effektiviseringspotensialet med ivaretagelse av forvaltningsregelverket, forteller Walla.

-Disse løsningene kan vi nå umiddelbart benytte til å realisere den norske regjeringens ambisjoner innen digital post f.eks mot Altinn og Digipost, understreker han han.

Norge i en særegen posisjon 

Indrek Vimberg mener Norge er i en unik posisjon for å kunne få til det samme som Estland;

- Utfordringen er å konkretisere og komme frem til en konsensus om hva som skal gjøres. Og det krever at politikerne er “påslått” digitalt, og at det avsettes team som følger opp og får det gjort. Ikke ta alt i en jafs, men start heller i det små, råder Indrek Vimberg.

-På sikt skal Norge komme dit Estland og Danmark er i dag, med digital kommunikasjon mellom forvaltning og borgere, helhetlige og brukervennlige digitale tjenester til befolkningen, digital postkasse, eID og samordning av digitaliseringstiltak som noen av hovedmomentene, påpeker Tone Helen Toften.   

Om Software Innovation:

Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling. www.software-innovation.no