A/S Norske Shell

Ormen Lange har gitt større ringvirkninger enn forventet

Pressemelding   •   des 04, 2013 16:03 CET

De lokale og regionale ringvirkningene av de fem første driftsårene av gassfeltet Ormen Lange er høyere enn forventet. Det viser en ny analyse utført av Møreforskning på oppdrag for Norske Shell.

Midt-Norge (Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene) har levert varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner til Ormen Lange totalt i perioden 2008-2012 hvor 4,2 milliarder var knyttet til leveranser til landanlegget.  Totalt utgjør Midt-Norges andel for denne perioden 15%, mens den var 11,5% i utbyggingsfasen. 

Molde-regionen (Aukra, Molde, Fræna, Eide, Midsund, Sandøy)  har levert  varer og tjenester til landanlegget for 2,1 milliarder kroner i samme periode.  

Midt-Norges andel for leveranser til drift av anlegget  er 44%,  mens Molde-regionens andel er 29%. 

- Selv om resultatet for Molde-regionen prosentvis ligger omtrent på samme nivå som beskrevet i konsekvensutredningene før utbyggingen av Ormen Lange, er pengeverdien i de lokale og regionale leveransene langt høyere enn det som ble estimert den gang, sier Oddmund Oterhals, daglig leder og forskningsleder ved Møreforskning.  -Ormen Lange har betydd mye for kompetansebygging og teknologiutvikling for bedriftene som har vært involvert.  Analysen synliggjør at denne type komplekse prosjekter bidrar sterkt til regional næringsutvikling, sier Oterhals.

Landanlegget på Nyhamna  har nå om lag  520 årsverk  og 89% av disse er  lokalisert i Midt-Norge. Omregnet til sysselsetting tilsvarer de regionale innkjøpene rundt 1000 årsverk i leverandørnæringene. 

- Det ikke uventet at den tyngste involveringen fra lokalt og regionalt næringsliv ligger i den daglige driften av anlegget, sier områdedirektør Odin Estensen i Shell. – Møreforsknings analyse viser at regionen har bygd mye relevant kompetanse nært Nyhamna, og det er god posisjonering for et anlegg som er ventet å ha lang levetid, sier Estensen.   

Fakta om Ormen Lange:

·  Funnet i 1997, satt i drift september 2007

·  Norges nest største gassfelt

·  Dypeste produksjon i Europa, i vanndyp ned mot 1100 meter.

·  Feltet er bygget ut med undervannsinstallasjoner og prosesseringsanlegg på land på Nyhamna i Aukra kommune.

·  Feltet forsyner opptil 20% av Storbritannias gassbehov

·  Partnere: Shell (driftsoperatør) Petoro, Statoil, DONG og Exxonmobil

Shell har vært aktiv i Norge siden 1912.  Våre virksomhetsaktiviteter inkluderer leting og produksjon av olje og gass (oppstrøm), og raffinering, salg og markedsføring av petroleumsprodukter (nedstrøm). Vårt hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger. Oppstrømsvirksomheten har også kontorer i Kristiansund og Aukra, mens nedstrømsvirksomheten blir ledet fra Oslo.

Våre virksomheter i Norge
A/S Norske Shell er en betydelig aktør i Norge, og er det største internasjonale olje- og gasselskapet på norsk sokkel. Shell er operatør for oljefeltet Draugen og gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet.


Shell har et nettverk på om lag 420 biliststasjoner og er representert i alle landets fylker.
Totalt sysselsetter A/S Norske Shell rundt 1.100 personer. 

Ansvarlig energi
Ansvarlig drift i samsvar med våre kjerneverdier ærlighet, integritet og respekt for mennesker, samt innsats for å redusere miljøkonsekvensene av vår virksomhet, er avgjørende for å møte den energiutfordringen verden står overfor, og sikre vår suksess på lang sikt.