Helgeland Sparebank

Oslo ABM - Nytt lån til notering 22.02.2011

Pressemelding   •   feb 22, 2011 09:16 CET

Nytt lån til notering på Oslo ABM 22.02.2011

Lånets Navn: Helgeland Spb 11/16 5,00%
Ticker: HELG21 PRO
ISIN: NO0010599269
Segment: OABM
Sektor: OAB1
Hjemstat: -
Handelsvaluta: NOK
Lånebeløp: 500 mill, åpent lån
Forfallsdato: 09.02.2016
Rente: 5,00% p.a.
Rentebærende f.o.m.: 09.02.2011
DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector
(AMJ)
Tilretteleggere: Swedbank Markets