Sparebanken Sogn og Fjordane

Oslo ABM - SFSB39 PRO - Nytt lån til notering 07.02.2011

Pressemelding   •   feb 07, 2011 10:07 CET

Nytt lån til notering på Oslo ABM 07.02.2011

Lånets Navn: Spb Sogn og Fjordane 11/16 5,10%
Ticker:SFSB39 PRO
ISIN:NO0010599483
Segment: OABM
Sektor: OAB1
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
Lånebeløp: 400 mill, åpent lån
Forfallsdato:4.februar 2016
Rente: 5,10% p.a.
Rentebærende f.o.m.: 4.februar 2011
DOL Classification Group (liste): Bank and Insurance
Bonds ABM (ABI)
Tilretteleggere:DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets