Oslo Business Region

Oslo er en internasjonalt ukjent perle

Pressemelding   •   mai 09, 2016 09:52 CEST

State of the City-analysen som ble presentert av Oslo Business Region i dag, viser at Oslo lider under manglende synlighet internasjonalt, til tross for alt det spennende som skjer her. Analysen måler Oslos styrker og svakheter langs 16 dimensjoner, fordelt på fire hovedkategorier: Business, Liveability, Hospitality og Governance.

Underkommuniserte urbane kvaliteter
Samtidig har Oslo forsterket sin posisjon innen fire ulike områder siden forrige analyse ble gjennomført i 2014. Innovasjon, Fritid/rekreasjon (og kultur), attraktivitet for internasjonale talenter og kvalitet på offentlige tjenester er områder hvor landets hovedstad nå gjør det litt bedre.

- State of the City-analysen viser at Oslo er en ung, dynamisk, og kompakt storby som bokser over sin vektklasse, men potensiale er stort. Byens mange kvaliteter er underkommuniserte, og analysen viser at det til dels er store gap mellom faktisk attraktivitet og oppfatning. Dette gjelder for eksempel innen forretningsliv og kultur, sier Fredrik Winther, daglig leder hos Oslo Business Region.

- Det relevante perspektivet på Oslo er det internasjonale, og Norge har alt å tjene på å ha en internasjonalt synlig og anerkjent hovedstad. Resten av landet bør heie frem Oslo som Norges spydspiss i den globale kampen om talenter, investeringer og etableringer, sier Fredrik Winther.

Høyt omdømme, likevel ukjent
State of the City viser at Oslo er den minst kjente byen blant alle byer med et høyt omdømme. Undersøkelsen viser også at mange vil bo i Oslo, men langt færre tenker på Oslo som en innovasjonshovedstad eller en god by å gjøre forretninger i.

- Til tross for alt det spennende som skjer her, så kjenner ikke verden Oslo. Byen er en hvit flekk på verdenskartet for folk flest, og det er en stor utfordring når vi nå skal leve av mer enn olje og gass i fremtiden. Ingen - enten en skal bo, besøke, studere, investere eller jobbe her – velger Oslo ved en tilfeldighet. Vi må sammen sette lyskasteren på Oslos urbane kvaliteter, sier Marit Høvik Hartmann, sier markedsdirektør i Oslo Business Region.

103 internasjonale ”benchmarks” analysert
State of the City-rapporten måler Oslos styrker og svakheter langs 16 dimensjoner, fordelt på fire hovedkategorier: Business, Liveability, Hospitality og Governance. Rapporten baserer seg på resultatene fra over 100 av de mest anerkjente globale byundersøkelsene, og er laget med bistand fra et av verdens beste analysemiljøer.

Ta kontakt med Ola Keul hos Oslo Business Region for å få tilsendt rapporten i sin helhet: 
Tlf. 913 61 916 / ola@oslobusinessregion.no 

Her følger en oppsummering av de viktigste funnene i rapporten:

Benchmarking Oslo against peer cities:
- Viser hvordan Oslo gjør det sammenstilt med byer det er naturlig for oss å sammenligne oss med.-Oslo er rangert som nr. 15 i vår kategori på 50 byer, med en gjennomsnittlig internasjonal posisjon som nr. 33. Sydney leder i vår kategori, rangert som nr. 19 internasjonalt. Vår ”performance” er mest lik Dublin og Montreal. Vi gjør det svakt i Nordisk sammenheng.

Economic and population data:
- Viser hvordan Oslo plasserer seg i et rent økonomisk perspektiv.
- Oslos økonomi overgår størrelse. Vi er ikke blant Europas 70 største metropoler når vi teller innbyggere – men vi er nr. 37 hva gjelder økonomi. Vi har passert regioner som Liverpool, Marseille og Venice.

Business climate:
- Viser hvordan Oslo plasserer seg innenfor områdene forretninger, kunnskap, forskning, utdanning og innovasjon.
- På den positive siden fant vi at andelen ”high-tech” ansatte vokser, at antall patenter vokser litt , at vi har en høy andel ung arbeidsstyrke (25-34 år) og at Oslos humankapital er regionens viktigste næringsressurs (på grunn av et høyt utdannelsesnivå).
- Samtidig viser rapporten at næringslivets investeringer i forskning og utvikling er lave, sammenlignet internasjonalt, og at vi ikke gjør det like godt på indekser som legger vekt på internasjonalt talent og antall internasjonale studenter.
- Oslo kan ikke konkurrere på kostnad og må konkurrere på kunnskap!
- Manglende innovasjonsevne er en nasjonal bekymring, på 2.plass blant bekymringer tatt opp på 2015/2016 World Economic Forum assesment.

Quality of Life:
- Sier noe om hvordan det er å leve og bo her.
- En høyere andel av innbyggerne kjører til jobb i bil enn i andre Europeiske byer, men korte avstander bidrar til lav pendlertid.
- Oslo oppleves som en grønn by.
Oslos innbyggere er svært fornøyd med livet i Oslo, men internasjonalt er Oslo fortsatt ansett å være en bedre by å bo i, enn å reise til eller gjøre forretninger med.
- Innenfor livskvalitet, er kultur Oslos svakeste punkt sett med internasjonale øyne. Det er en utfordring at et svært rikt kulturtilbud ikke er kjent ute (5.000 ”live performances” årlig).
Barcode-utbyggingen, Operaen og Tjuvholmen blir lagt merke til internasjonalt hos enkelte indekser.

Hospitality:
- Viser hvor attraktiv Oslo er og oppleves for tilreisende.
- Oslos universiteter og høyskoler mangler en tydelig internasjonal profil. Tiltro til Norges evne å tiltrekke seg internasjonalt talent har falt fra 14. til 20. plass blant 140 land i 2015.
- Oslo er en av få byer som tiltrekker seg nesten like mange besøkende som vi har innbyggere.
- Antall besøkende (turisme + næringsliv) er økende, og Oslo har komparativt sett blitt rimeligere å besøke.
- Oslo er fortsatt ikke en anerkjent shopping- og matby. Det rike kulturlivet er heller ikke kjent.
- Oslo ligger bak Stockholm og København på opplevd åpenhet, mangfold og attraktivitet. Lav opplevd åpenhet står i kontrast til den positive holdningen befolkningen i Oslo har til immigranter.

Governance:
- Viser hvordan Oslo gjør det internasjonalt innenfor sosial stabilitet, troverdighet, åpenhet og påvirkningskraft.
- Dette er områder hvor Oslo scorer jevnt over godt.
- Tilfredshet med transport, skole og helse har alle økt signifikant.
- Kvaliteten på sosial infrastruktur, nemlig helse og bolig, er i verdensklasse.