Proffice AS

Oslo-folk bytter jobb når karrieremulighetene blir for få

Pressemelding   •   feb 29, 2012 09:37 CET

Arbeidstakere i Oslo og Akershus sier opp jobben når de opplever at jobben gir dem for få karrieremuligheter, mens nordlendinger bytter jobb når de er misfornøyde med ledelsen. Sammenliknet med resten av Norge blir sørlandinger headhuntet oftest, viser tall fra fersk undersøkelse som er gjort på vegne av Proffice.

En av fem arbeidstakere i Oslo og Akershus har byttet jobb fordi de opplevde karrieremulighetene på daværende arbeidsplass som for små. En av fem i samme distrikt har også byttet jobb fordi de syntes de fikk for lite i lønn.
Dette kommer fram i en ny undersøkelse som Respons analyse har gjennomført på vegne av bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice. Undersøkelsen er landsdekkende og et representativt utvalg på 1100 nordmenn har svart på hva som var grunnen til at de byttet jobb forrige gang.

I Nord-Norge er situasjonen annerledes. Til sammenlikning er det kun en av ti som har byttet jobb fordi karrieremulighetene var for få. I denne landsdelen er det dårlig ledelse som er grunnen til at folk bytter jobb. En av fem nordlendinger oppgir dette som grunn til at de skiftet jobb sist.

– At det er dårlige ledere som inspirerer arbeidstakere i Nord-Norge i større grad enn i resten av landet er interessant. Jeg har vanskelig for å tro at nordnorske ledere er dårligere enn i landet for øvrig. Det kan ha med forventninger å gjøre, men på generelt grunnlag vil jeg si at det kan være riktig å prøve seg i en ny bedrift eller bransje hvis man opplever samarbeidsproblemer på jobben, sier leder for Proffice i Tromsø, Kjell Christoffersen.

– Man skulle tro at arbeidstakere i Osloområdet hadde flest karrieremuligheter i hele landet. På Østlandet er de fleste bransjer representert med store og små selskaper med behov for arbeidskraft på alle nivåer, sier direktør i Proffice, Stein André Haugerud.

Headhunting i Sørvest
I Agder-fylkene og i Rogaland svarer en av fem arbeidstakere at grunnen til at de sist byttet jobb var fordi de ble headhuntet. Innen olje, gass, offshore og maritim svarer tre av ti at de ble headhuntet til stillingen de har i dag.

– Disse arbeidstakerne er svært ettertraktet på jobbmarkedet. Å tiltrekke seg og beholde de beste arbeidstakerne i olje- og gassindustrien er utfordrende for bedriftene. Derfor har mer strukturerte tilnærminger overfor potensielle kandidater blitt mer og mer vanlig. Å benytte seg av profesjonelle rekrutteringsfirmaer kan være en god investering, sier Haugerud.

For mer informasjon, kontakt:
Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice
Tel. +47 400 21 440
stein.andre.haugerud@proffice.no

Kjell Christoffersen, daglig leder
Tlf. 901 00 463
kjell.christoffersen@proffice.no

Om Proffice
Proffice er et spesialisert bemanningsselskap med over 10 000 medarbeidere i Norden. Med engasjement og lydhørhet hjelper selskapet mennesker og bedrifter i å finne løsninger for utvikling. Proffice tilbyr tjenester innen Personalutleie, Rekruttering & Omstilling. Proffice-aksjen er notert på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com