Nyhetstips

Oslo kommune driver et skittent spill mot Karlsen & Nordseth AS

Pressemelding   •   okt 12, 2010 20:46 CEST

Oslo kommune slipper katta ut av sekken i gårsdagens utgave av Finansavisen og påstår at selskapet Karlsen & Nordseth AS er en kriminell entreprenør.

Karlsen & Nordseth AS og selskapets datterselskaper har aldri vært domfelt eller bøtelagt for noe kriminelt forhold.

Adm. dir. i Omsorgsbygg, sier at han ikke var klar over "entreprenørens kriminelle fortid" altså selskapets kriminelle fortid, men at hans juridiske seksjon var kjent med den og vurderte denne i forbindelse med hevingen av kontraktene.

Karlsen & Nordseth AS opplever at Oslo Kommune stadig kommer med vikarierende argumenter for å slippe ut av kontraktene den har med selskapet. Det siste er at de nå går på èn person i konsernet som har en dom for forhold som ligger 20 år tilbake i tid. Vedkommende har tatt sin straff og gjort opp overfor samfunnet og har etter endt soning jobbet meget hardt på den riktige siden av loven, link for fakta oppl.

I Aftenposten den 4.oktober d.å. påstår Per Morten Johansen videre at Omsorgsbygg har gjort foreløpige funn som gir grunn til å frykte at Omsorgsbygg har vært utsatt for systematisk svindel og overfakturering fra Karlsen & Nordseth AS. Hittil, ca 1 ½ måned etter at Omsorgsbygg foretok heving av kontraktene, har de ikke vært i stand til å legge frem et eneste bevis på svindel eller overfakturering. Selskapene innen Karlsen & Nordseth AS har i perioden 2005-september 2010, har av en samlet omsetning i tidsrommet på kr 1,1 milliard eks mva, hatt en omsetning på kr 295 557 378,- eks mva for Omsorgsbygg. Det langt meste av omsetningen, ca 90 %, gjelder tildelte oppdrag som har vært gjennomført som entreprisekontrakter med fast kontraktssum etter forutgående konkurranser, som alle er fakturert iht. kontrakt..

I artiklene i Finansavisen og Aftenposten har Omsorgsbygg kun basert sine udokumenterte påstander på en ubegrunnet følelse av frykt for systematisk svindel, løse mistanker om overfakturering og "murring" fra ikke navngitte konkurrenter av Karlsen & Nordseth AS.

Bystyrerepresentanten Trond Jensrud (Ap), som også uttaler seg i Finansavisen, må forstås dit hen at han beklager Borgartings avgjørelse i 2004, og at selskaper som har ansatte som tidligere er domfelte, må sjekkes ekstra grundig før disse tildeles kontrakter. Han forsøker også å slå politisk mynt om saken ved å påstå at Byrådet har vært for slappe og ikke gjort en god nok jobb. Vi må legge til grunn at hans uttalelser er basert på hans manglende kjennskap til lovverket.

Omsorgsbygg foretok nylig en hurtiginngåelse av entreprisekontrakt, for å unngå at Oslo Byfogdembete fikk behandlet en begjæring om midlertidig forføyning innlevert av Karlsen & Nordseth Entreprenør AS. Kontrakten ble inngått dagen etter at kommunen ble orientert om beramming av muntlige forhandlinger av Oslo Byfogdembete. Kommunens handlemåte viser at den ikke ser seg tjent med at Karlsen & Nordseth AS får anledning til å gjendrive kommunens påstander gjennom en rettsbehandling.

I strid med lovpålagt regelverk om offentlige anskaffelser bryter igjen Omsorgsbygg regelverket, denne gang for å unngå at Karlsen & Nordseth Entreprenør AS skulle få rettslig prøvd urettmessigheten i Omsorgsbyggs avvisning av Karlsen & Nordseth Entreprenør AS i tilbudskonkurransen.

For ytterligere opplysninger: Eirik Støen, mob: 90 06 60 26, eller Anders Karlsen, mob: 41 50 96 64.

Link til alle dok. i saken.Pressemelding 06.10.2010
Komplett redegjørelse med bilag fra pressemelding 06.10.2010