NAF

Oslopakke 3: Tenk fremtid – legg vekk kjepphestene

Pressemelding   •   mai 04, 2016 13:11 CEST

Om en uke kommer resultatet fra forhandlingene av Oslopakke 3. Nå er tiden inne for å legge vekk partipolitiske kjepphester og sørge for at trafikantene kommer seg effektivt rundt i fremtidens hovedstad. – Om bare fjorten år er det 250 000 flere mennesker som bor i Oslo-området. Derfor må politikerne nå bli enige om en kraftfull pakke. Vi har ingen tid å miste, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Alle vet egentlig hva som må til. Storsatsing på kollektivtransport, hvor ny t-banetunnel er ryggraden, må på plass. Det må gjøres tryggere og mer effektivt å sykle. Biltrafikk må legges under bakken for å frigjøre areal til boliger og arbeidsplasser slik man har lykkes med i Bjørvika og på Løren.

- Vi ser at privatbiltrafikken går nedover. Men nytte- og næringstransporten øker og vil eskalere. Alle er enige om at persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Nå forventer vi at det tas grep, sier Sagedal. – Legg valgkamputspill og kjepphester til side og bli enige, oppfordrer hun.

NAF åpner for køprising
Nullvekstmålet innebærer at biltrafikken ikke skal øke. Et mulig tiltak er å bruke bomsnitt for å regulere trafikken etter hvor stort press det er på veiene - altså når og hvor biltrafikken skal gå. Politikerne kan rendyrke en køprisingsløsning i stedet for å lage en slags hybridløsning hvor man både skal dempe biltrafikken, men samtidig være avhengig av bilene for å skaffe inntekter.

- Alle partiene er enige om at biltrafikken skal ned. Dagens bompengesystem vil dessuten ikke fungere for morgendagens utfordringer. Man må derfor også være villige til å se på om kollektivtrafikantene og utbyggerne skal bidra i revidert Oslopakke, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Norges Automobil-Forbund er Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon og har over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2.000 frivillige tillitsvalgte. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 45 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistnad og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.