YouGov Norge

Over en tredjedel av nordmenn er misfornøyd med egen kropp

Pressemelding   •   aug 20, 2015 11:09 CEST

En global undersøkelse i regi av YouGov viser at over en tredjedel (39 %) av alle nordmenn er misfornøyde med egen vekt og kropp. Personene i den eldste aldersgruppen er de desidert mest fornøyde.

Studien fokuserte på hvor fornøyde mennesker i 25 land er med egen kropp. I Norge sa over en tredjedel (39 %) at de enten ikke var særlig fornøyde eller overhodet ikke fornøyde med egen kropp og vekt. 56 % sa at de var fornøyde.

Det er stor forskjell mellom menn og kvinner i Norge. Undersøkelsen viser at det er langt større sannsynlighet for at kvinner er misfornøyde med kroppsbildet sitt. Over fire av ti (45 %) er ikke fornøyde, sammenlignet med 52 % som sier at de fornøyde. Menn synes å være litt mer komfortable med egen kropp – 60 % er fornøyde sammenlignet med 34 % som er misfornøyde.

Må nordmenn fylle 50 for å begynne å like kroppen sin? I spørreundersøkelsen kommer det tydelig frem at de over 55 er mer tilfredse med kroppen sin enn andre aldersgrupper. Mer enn seks av ti (62 %) av de over 55 er fornøyde sammenlignet med 51 % av dem mellom 18 og 34 år.

Så hva med resten av verden?

I USA, Australia, mesteparten av Europa og Stillehavs-området viser undersøkelsen at det er langt mer sannsynlig at eldre mennesker er fornøyde med kroppsfasongen sin enn de i tjue- og trettiårene.

Presset for å holde seg fiks og elegant ser ut til å være størst i Frankrike, men det er også det eneste europeiske landet i undersøkelsen hvor unge mennesker har høyere selvtillit når det gjelder utseendet enn middelaldrende og eldre. 68 % av franskmenn mellom 18 og 24 år er tilfredse med hvordan de ser ut i forhold til litt over halvparten (55 %) av de over 55 år. I De forente arabiske emirater, Egypt og Mexico er det også mer sannsynlig at unge mennesker er mer fornøyde med utseendet enn eldre.

Av de tjuefem landene som deltok i undersøkelsen, er det indoneserne som generelt er mest positive til egen kropp. Der sier over tre fjerdedeler (78 %) at de er fornøyde med kroppsvekt og -fasong. Etter Indonesia er det innbyggerne i SaudiArabia (72 %), Oman (70 %) og Qatar (70 %) som er mest fornøyde med kroppen sin.

Menn er generelt mer positive med hensyn til vekt og utseende enn kvinner. Kvinner i Saudi Arabia er de eneste som er mer komfortable med utseendet enn menn, 74 % av saudiarabiske kvinner sier at de er fornøyde med hvordan de ser ut, mens tallet kun er 70 % for saudiarabiske menn.

Kvinner i Hong Kong har lavest selvtillit når det gjelder kroppen, og kun 44 % sier at de er fornøyde med utseendet sammenlignet med 55 % av mennene.

Kjendiskulturen

I sytten av tjuefem land mener mer enn halvparten av de som deltok i undersøkelsen, at kjendiskulturen har en negativ virkning på unge mennesker.

Personer fra Skandinavia og Storbritannia har det mest negative synet på den potensielle effekten. 71 % av nordmennene tror kjendiskulturen har en skadelig effekt på unge menneskers kroppsbilde. Kun 6 % i Norge tror det kan være positivt.

Landene i Midtøsten og Stillehavs-området er generelt mer positive til den effekten kjendiser har på unge mennesker. 41 % i Kina og rundt en tredjedel i De forente arabiske emirater (34 %), Qatar (31 %), Malaysia (34 %) og Thailand (34 %) mener kjendiskulturen kan ha positiv effekt.

Alle tall, med mindre noe annet er oppgitt, er hentet fra YouGov Plc. Totalt deltok 22 140 voksne over hele verden i undersøkelsen*. Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk ved hjelp av YouGovs Omnibus-tjeneste mellom 28. april og 13. mai 2015. Tallene er vektet og er representative for den voksne befolkningen i alle landene (over 18 år) som er aktive på Internett.

*Deltakerne i spørreundersøkelsen var voksne mennesker fra USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Egypt, Chile, Colombia, Mexico, Kina, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand og Australia.

For ytterligere informasjon

Tove Keldsen, Nordic Marketing Manager, M: +45 3142 6154,
E: tove.keldsen@yougov.com

YouGov er et av Nordens mest siterte analyseinstitutter og har vært en forløper innen bruken av Internett og informasjonsteknologi til gjennomføring av markedsundersøkelser. Vi har 90 høyt kvalifiserte analysefagfolk fordelt på våre seks nordiske kontorer i Stockholm, Malmö, København, Oslo, Helsinki og Kolding.

Vår misjon er å levere en uavbrutt strøm av nøyaktige data og innsikt i hva folk tenker og gjør over hele verden, hele tiden, slik at virksomheter og organisasjoner kan betjene kunder og brukere bedre.