Novartis Onkologi

Overlegent behandlingsresultat med JAK-hemmer mot uhelbredelig blodkreft

Pressemelding   •   sep 15, 2014 07:00 CEST

Lovende nye forskningsresultater innen behandling av polycytemia vera (PV) ble nylig presentert på Europas største blodsykdomskongress. Resultatene viser at medisinen Jakavi gir effekt hos hele fire ganger flere PV-pasienter, sammenlignet med de som fikk dagens beste tilgjengelige behandling.1

- Jakavi representerer et viktig tilbud til pasienter med PV som ikke responderer eller ikke tolererer standard behandling, sier Dr. Waleed Ghanima, overlege og hematolog ved Sykehuset Østfold Fredrikstad.

Dataene fra fase III-studien RESPONSE som ble presentert ved 19th European Hematology Association Congress (EHA) viser meget sterke resultater for Jakavi (ruxolitinib).

Hele 77 % av pasientene som fikk Jakavi oppnådde behandlingsmålet (ett eller begge behandlingsmålene), mot kun 20 % av de som fikk dagens beste tilgjengelige behandling (BAT=Best Available Therapy). Primært endepunkt i studien var kontroll av hematokritt uten tapping og reduksjon i miltstørrelse. Videre oppnådde halvparten av Jakavi-pasientene minst 50% reduksjon av sine symptomer, mot kun hver tjuende i BAT-gruppen. Legemiddelmyndigheter over hele verden vurderer nå disse dataene for å ta stilling til en eventuell godkjenning av Jakavi for behandling av polycytemia vera.

Polycytemia vera er en form for blodkreft som kjennetegnes ved abnorm økning i antall røde blodlegemer. Det medfører at blodet blir svært tyktflytende.2,3 Om man ikke lykkes å redusere antallet røde blodlegemer vil det gi betydelig økt risiko for blodpropp med potensielt dødelige komplikasjoner som hjerneslag og hjerteinfarkt.3 PV leder ofte til betydelige symptomer som forstørret milt, trøtthet, kløe, nattesvette, skjelettsmerter, feber og vekttap.3 Behandling er primært fokusert på lindring av symptomer for år  ssdsd forbedre livskvalitet og redusering av risikoen for hjerte- og karkomplikasjoner. 3 Utover regelmessig blodtapping for å kontrollere blodvolumet, må mange pasienter også behandles med hydroxyurea, en type cellegift som hemmer blodproduksjonen.3 Dessverre vil 1 av 4 PV-pasienter etter hvert utvikle resistens eller intoleranse mot hydroxyurea.3

De presenterte resultatene fra RESPONSE-studien viser et overlegent behandlingsresultat for Jakavi sammenlignet med dagens beste tilgjengelige behandling for PV-pasienter som ikke kan behandles med hydroxyurea.1

For ytterligere informasjon:

PhD MD Dalius Bansevicius, medisinsk rådgiver hematologi, Novartis Onkologi
Tel 930 399 68, dalius.bansevicius@novartis.com

Anne Holter Steinholz, Communication Manager Novartis Oncology

Tel (+46) 708 89 33 75, anne.holter_steinholtz@novartis.com

Om RESPONSE-studien

Studien er en global, randomisert, åpen studie som gjennomføres ved 109 klinikker verden over. Studien randomiserer 222 pasienter med resistens eller intoleranse mot hydroxyurea, et cytostatika som hemmer produksjon av røde blodlegemer. Pasientene ble randomisert 1:1 til enten å få ruxolitinib (10 mg to ganger daglig) eller beste tilgjengelige behandling, som ble definert som utprøvervalgt monoterapi eller bare observasjon. Dosen ble justert etter behov under hele studien.


Om Jakavi4,5

JAK-STAT signalveien spiller en nøkkelrolle i dannelsen av røde blodlegemer og for kroppens immunologiske og inflammatoriske respons. Jakavi (ruxolitinib) er en moderne tablettbasert medisin som blokkerer enzymene (JAK1 og JAK2) som driver utviklingen av myeloproliferative sykdommer som myelofibrose, polycytemia vera og essensiell trombocytemi. Jakavi er godkjent for behandling av sykdomsrelatert splenomegali (forstørret milt) eller symptomer hos voksne med primær myelofibrose (også kjent som kronisk idiopatisk myelofibrose), post polycytemi vera myelofibrose eller post essensiell trombocytemi myelofibrose.3 Det omfattende kliniske studieprogrammet COMFORT er grunnlaget for den medisinske godkjennelsen av Jakavi. COMFORT-I er en randomisert, dobbelblind, fase III-studie hvor det JAK2-hemmende legemidlet Jakavi ble sammenlignet med placebo ved behandling av myelofibrose. COMFORT-II er en randomisert, åpen fase III-studie hvor Jakavi ble sammenlignet med Best Available Treatment (BAT).

NO1406219993

Referanser og kilder:

1. Verstovsek S, et al. Results of a prospective, randomized, open-label Phase III study of ruxolitinib in polycythemia vera patients resistant to or intolerant of hydroxyurea: The RESPONSE Trial. Abstract #7026. 50th American Society of Clinical Oncology (ASCO) Chicago, IL.

2. Leukemia & Lymphoma Society. “Polycythemia Vera Facts.” Tilgjengelig på: http://www.lls.org/content/nationalcontent/resourcecenter/freeeducationmaterials/mpd/pdf/polycythemiavera.pdf. Åpnet den 28. april, 2014.

3. Fakta hentet fra Norsk Helseinformatikk

4. Jakavi SPC, Felleskatalogen.no

5. Quintas-Cardama A, et al. Blood 2010;115:3109-17.

Om Novartis

Novartis er et globalt selskap med hovedsete i Basel i Sveits. Novartis utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portefølje bestående av innovative medisiner, øyepleie, kostnadsbesparende generiske legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verktøy, reseptfrie legemidler (OTC) og veterinærprodukter. Novartis er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. I 2012 oppnådde gruppen et netto salg på USD 56,7 milliarder, med en FOU-satsning på hele USD 9,3 milliarder. Selskapets viktigste oppgave er å sørge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Novartis har mer enn 130 000 ansatte i over 140 land. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo. Se også våre hjemmesider www.novartis.no og følg oss på Twitter @Novartis på http://twitter.com/novartis