Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til tre fjernvarmeselskap

Pressemelding   •   okt 12, 2010 08:43 CEST

NVE har ilagt de tre fjernvarmeselskapene Fortum Fjernvarme, Hafslund Fjernvarme og NØK Holmen Bioenergi overtredelsesgebyr for ulovlig drift av fjernvarmeanlegg.

Fortum Fjernvarme har bygget to fjernvarmestrenger og levert varme utenfor sine konsesjonsområder på Lysaker og Fornebu i Bærum kommune. Selskapet er ilagt overtredelsesgebyr på 250.000 kroner.

Hafslund Fjernvarme har installert og driftet en 5 MW biokjel og tre elkjeler med en ytelse på 1,2 MW hver, som ikke inngikk i konsesjonen på Gardermoen varmesentral i Ullensaker kommune. Selskapet er ilagt overtredelsesgebyr på 200.000 kroner.

NØK Holmen Biovarme har bygget og driftet en varmesentral på industriområdet ved Glåma i Tynset kommune, som ikke inngår i konsesjonen. Varmesentralen har,en installert effekt på 4 MW, fordelt på en 2 MW biokjel og en 2 MW oljekjel. Selskapet er ilagt overtredelsesgebyr på 75.000 kroner.

Alvorlig

NVE mener disse sakene representerer vesentlige og grove overtredelser av energilovens krav om konsesjon for bygging og drift av fjernvarmeanlegg. Brudd på fjernvarmekonsesjoner anses generelt alvorlig fordi konsesjonsordningen er viktig for samfunnets kontroll med etablering og drift av fjernvarmeanlegg. Konsesjonsordningen innebærer at det gis en individuell tillatelse til å bygge og drive fjernvarmeanlegg, noe som ellers er omfattet av et generelt forbud.

Når det gjennom tilsyn eller behandling av konsesjonssøknad avdekkes brudd på regelverket, kan NVE ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige drift.  Dette gjelder enten det dreier seg om varmesentral som det ikke er gitt konsesjon til, installering av mer kjelekapasitet eller andre kjeletyper enn det er gitt konsesjon til, eller rørnett som går utenfor konsesjonsområdet.  NVE mener det er spesielt viktig at fjernvarmeselskapene etterlever konsesjonsordningen fordi selskapene oftest har fått konsesjon i områder der også andre aktører har ønsket å etablere seg.

Alle tre selskaper har etter pålegg fra NVE nå søkt om og fått konsesjon til å bygge og drive de omtalte anlegg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Seksjonssjef Birger Bergesen, 22 95 92 29 / 901 12 838